Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

17 Ağustos 1999 İzmit ve 12 Kasım 1999 Düzce depremleriyle oluşan düşey deformasyonun modellendirilmesi

Modeling of vertical deformation caused by 17 August 1999 İzmit and 12 November 1999 Düzce earthquakes

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 142591 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

17 AĞUSTOS 1999 İZMİT VE 12 KASIM 1999 DÜZCE DEPREMLERIYLE OLUŞAN DÜŞEY DEFORMASYONUN MODELLENDİRİLMESİ ÖZET Depremler neticesinde Marmara ve çevresinde yer alan, büyük emek ve maliyet harcanarak kurulan yatay ve düşey kontrol ağlarına ait noktalar yer değiştirmiştir. Dolayısı ile bölgenin tümünde yatay ve düşey yöndeki meydana gelen deformasyonlarm tespit edilmesi ve noktaların yeni koordinat ve yüksekliklerinin tanımlanması ihtiyacı meydana gelmiştir. Bu çalışmada, 17 Ağustos 1999 izmit ve 12 Kasım 1999 Düzce depremleri öncesi ve sonrasında yapılan nivelman ölçülerinden yararlanarak hesaplanan nokta yüksekliklerini kullanarak düşey yer değiştirmelerin hesaplanması ve çeşitli yöntemler kullanarak modellenmesi amaçlanmıştır. Hesaplama çalışmalarında birbirinden farklı yöntem ve yaklaşımlar kullanılarak elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve böylece deprem am etkilerin giderilmesi için en uygun yöntem belirlenmiştir. Deprem bölgesinde herhangi bir konumdaki söz konusu depremlerden kaynaklanan düşey konum değişimleri, tekrarlı nivelman, tekrarlı GPS ve Yoshimitsu OKADA (1985) tarafından ileri sürülen dislokasyon formülleri kullanılarak FORTRAN dilinde hazırlanmış DISPLACE yazılımı yardımıyla hesaplanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Anahtar Kelimeler : TUDKA, yer değiştirmeler, prediksiyon, izmit ve Düzce Depremleri vııı

Summary:

MODELING OF VERTICAL DEFORMATION CAUSED BY 17 AUGUST 1999 IZMIT AND 12 NOVEMBER 1999 DUZCE EARTHQUAKES SUMMARY Displacements in coordinates of points belong to horizontal and vertical networks in Marmara and vicinity region were occurred after the earthquakes. Because of this, its need to determine the horizontal and vertical deformations and re-coordinate and re define the point heights in the whole region. In this study, it is aimed to predict the vertical displacements where measurements missing and to model via various modeling methods by using the measurements performed before and after 17 August 1999 İzmit and 12 November 1999 earthquakes. The results obtained from different methods and approaches are compared to determine the best way in modeling the vertical displacements. Vertical displacements caused by these earthquakes in earthquake area were calculated by using releveling measurements, GPS observations and dislocation formula of Yoshimitsu OKADA (1985) written in FORTRAN language name DISPLACE software and results were compared. Keywords : TNFVN, displacements, prediction, İzmit and Duzce Earthquakes IX