Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Coğrafya Anabilim Dalı

2007

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin Gölcük ve civarına çevresel etkileri

The environmental effects of 17th August 1999 Marmara Earthquake to Gölcük and its neighbourhood

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 215617

Tezi Bul
Özet:

Yasam, canlı varlıkların kimyasal ve fiziksel anlamda doğrudan etkilendikleri bir ortamdır. Bu ortam ise yasayan canlıların ve cansızların hep birlikte olusturdukları "çevre" olgusunu yansıtır. Fiziksel yeryüzü hareketi olan depremin etkisi, gereken önlemler alınmadıkça onarılması güç maddesel ve manevi zararları da beraberinde getirir. Yasam sürdürülen bir coğrafyaya karsı bağıslanamaz cürümler isleyen insanlık, nehir yataklarında evler yapan veya ormanları katleden ya da kalitesiz barınaklar insa eden, etrafı zehirleyen bilinçsizliği ülkemizde de sergilemektedir. Bu saptama, hem siyasal iktidarları ve hem de bu yönde ciddi baskı ve denetim yöntemi uygulayamayan kamuoyunu kapsamaktadır.17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, 7.4 büyüklükte bir etkiyle genel olarak 18.243 kisinin ölümüne yol açmıstır (Basbakanlık Kriz Yönetim Merkezi, 1999). Maddesel hasar ise 30 milyar doları asan zarara neden olmustur.150 km. uzunluğunda yüzey kırığı olusturarak ?zmit Körfezinden Düzce havzasına doğru uzanan Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun yüzey kırık segmentleri yaklasık 4m yer değistirmistir. Böylesine bir fiziksel hareketin, önlem alınmayan bir yasamsal alana etkileri elbette zor onarılacak sonuçlar getirmistir. Çevresel etkisi ise alabildiğine olumsuz yönde ve genis ölçeklidir. Tez konusu olan "17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin Gölcük ve Civarına Çevresel Etkileri" bilimsellikten çok geçici davranıslar sergilemis bir toplumsal siyaset anlayısının çıkmazını ve çarelere iliskin bilimsel öngörüyü gelistirme açısından irdeleme sağlayacaktır. ?17 Ağustos 1999 Marmara Depremi? yerine ?Giris? bölümünden itibaren olay ?1999 Marmara Depremi? seklinde kısaltılarak yazılmıstır. Tez hazırlanısında, konunun esasını olusturan çevredeki; Üniversite, resmi daire, yerel yönetim, basın-yayın organları, Rasathane, uzmanlar ve nihayet doğrudan doğruya halkla yüz yüze bilgi ve iletisim, literatür tarama yöntemi uygulanmıstır. Çesitli kez deprem yöresine gidilerek gözleme dayalı inceleme ve arastırmalar uygulanarak eski ve yeni kıyaslamaları yapılmıstır.

Summary:

Life itself is a living area in which living things are directly affected both chemically and biologically. This reflects the fact of environment, which is composed by all living creatures.The environmental effect of earthquakes, which are physical land movements, causes both financial and emotional disorders unless necessary precautions are taken. The humanity, which has committed unforgivable crimes towards, the nature, is also displaying an unconscious attitude towards it by building houses near the banks of rivers, murdering the forests, constructing houses of low quality, etc. This case includes both the political powers and the public, who can?t apply serious pressure or inspection over officials. August 17, 1999 Marmara earthquake, with a magnitude of 7.4, caused the death of 18.243 (Prime Ministry Crisis Centre, 1999). The economic loss exceeds $ 30 billion. The cracked segments of the surface land of Northern Anatolian Fault Line ranging form ?zmit Gulf to Düzce plain displaced approximately 4 m. The effect of such a physical movement on the living areas has brought some consequences that are too hard to repair. It is environmental effect is negative to the utmost and on a large scale. The effect of the 17th at August in 1999 earthquake in Gölcük and it?s around demonstrate that our socio-political view is temporary rather than being scientific and that gives us the change of scrutinizing a scientific foresight in such cases. During the preparation of the thesis the universities, the observatories, Governmental institutions, municipality, mass-media, experts and ultimately face to face communications with public and the inspection at the literature are engaged in the process. 17th at August in 1999 earthquake in Gölcük will be calling as ?1999 Marmara Earthquake?. Visiting the region of the earthquake several times, the study depending on the observation were applied. Present and pre-applications were compared.