Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

17. ve 18. yüzyıl müziğinde süslemeler

Ornament signs in the music of 17. th and 18 th century

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 124607 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

11 SANATTA YETERLİK TEZ OZU 17. ve 18. Yüzyıl Müziğinde Süslemeler A. Burak Basmacıoğlu Müzik Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül 2003 Danışman: Prof. Zöhrab Adıgüzelzade Bu çalışmada, 17. ve 18. yüzyıl Avrupa müziğinde kullanılmış süsleme teknikleri, süsleme işaretleri ve bu işaretlerin Rönesans ve Barok dönemlerde uygulanma ve yorumlanma anlayışı ele alınmıştır. Süslemeler hakkında bilgi veren oldukça kısıtlı sayıdaki Türkçe kaynaklar erken dönem müziğindeki işaret ve tekniklere değinmez, sadece kalıplaşmış az sayıdaki süsleme işaretinin 20. yüzyıldaki basit açılımlarını içerirler. Bu durum konunun seçiminde önemli bir etken olmuştur.

Summary:

Ill ABSTRACT Ornament Signs in the Music of 17th and 18th Century A. Burak Basmacıoğlu Anadolu University, The Institute of Social Sciences, September 2003 Supervisor: Prof. Zöhrab Adıgüzelzade This treatise discusses ornamentation techniques, embellishment symbols and their execution and interpretation in renaissance and baroque period. A few numbers of sources written in Turkish that give information about ornaments do not mention of ornament signs and techniques in early music, only containing explanations of few rigid symbols in 20th century. This situation has been an important factor on choosing this subject.