Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Akdeniz Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı

17. yüzyılın ilk yarısında Kuzey Afrika'da Osmanlı idaresi

The Ottoman administration of North Africa in the first half of the 17th century

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 465680 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez, 17. yüzyılın ilk yarısında Akdeniz'de yaşanan korsanlığın altın çağında, Kuzey Afrika'daki Osmanlı yönetimini ve etkinliğini incelemektedir. Kuzey Afrika eyaletleri, Osmanlı İmparatorluğu ve Venedik arasındaki ilişkileri tercüman Giovanni Battista Salvago'nun, 1624'te Venedikli esirlerin serbest bırakılması için görevlendirildiği Berberistan'da başından geçenleri anlattığı "Relazione"si üzerinden ele almaktadır. Öncelikle Tunus ve Cezayir'deki askeri ve siyasi durum tasvir edildikten sonra, bu eyaletlerdeki makamlar ve güç ilişkileri hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Daha sonra, bu hususların Salvago'nun eserinde nasıl ele alındığı aktarılmıştır. Benzer şekilde, Osmanlı belgelerinde Salvago'nun ve aktardığı olayın izleri sürülmüştür. Sonuç olarak, iki taraflı bu belgeler karşılaştırılarak dönemin Kuzey Afrika Eyaletleri-Osmanlı İmparatorluğu-Venedik arasında gelişen ilişkiler çok boyutlu şekilde yorumlanmıştır. Anahtar kelimeler: Akdeniz, Osmanlı, Kuzey Afrika, Siyaset, İdare, Salvago, Korsan, Esir

Summary:

This thesis focuses on the Ottoman administration in North Africa during the first half of the 17th century, the golden age of corsairs. It examines the relationships between the North African provinces and the Ottoman Empire, and that of the Ottoman Empire and Venice through the "Relazione" written by dragoman Giovanni Battista Salvago, during his mission to rescue the Venetian captives in Barbaria in 1624. After describing the political and military situation in Tunisia and Algeria, it gives detailed information on the administrative positions and the power relations in these provinces. Then it proceeds to narrate the same aspects through Salvago's text. Similarly, Salvago and the incident he experienced are traced through the Ottoman documents. As a conclusion, these documents are compared for a multi-dimensional interpretation of the relations between North African provinces - Ottoman Empire - Venice. Keywords: Mediterranean Sea, Ottoman, North Africa, Politics, Administration, Salvago, Corsairs, Captives