Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

17. yüzyılın ilk yarısında larende

Larende in the first half of the 17th century

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 208093 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalısmada, 17. yüzyılın ilk yarısında Larende'nin tarihini bütüncül bir bakıs açısıyla incelemek amaçlanmıstır. Larende'nin fiziksel, yönetsel, demografik, sosyal ve ekonomik tarihi, ser'iyye sicilleri ve tahrîr defterlerinden yararlanılarak ortaya koyulmaya çalısılmıstır. Ser'iyye sicillerindeki belgeler kaynak alınarak tablolar olusturulmus ve dönemin bazı sosyal ve ekonomik özellikleri istatistiki veriler olarak bu tablolara yansıtılmıstır. Bu tablolardaki veriler, belgelerden somut örnekler verilerek desteklenmistir. Öncelikle bir Osmanlı sehri olarak Larende'nin fiziksel ve yönetsel özellikleri incelenmis daha sonra 16. ve 17. yüzyıllardaki demografik durumu hakkında karsılastırmalı bilgi verilmistir. Daha sonra 17. yüzyılın ilk yarısında Larende'nin soysal ve ekonomik yasantısına deginilmis, toplumsal iliskiler açısından Osmanlı insanının yasamı incelenmistir

Summary:

This paper aims to study the history of Larende in the first half of the 17th century from a complete point of view. The physical, administrative, demographical, social and economic history of Larende is examined using the judicial records and tahrir registers. Some of the social and economical aspects of the era has been presented as statistical data, organized into tables which have been formed from the documents present in the juidical records. The data in the tables are supported by concrete examples from the documents. The physical and administrative properties of Larende, an Ottoman city, has been examined first; followed by comparative data on the city?s demographics in the 16th and 17th centuries. Afterwards, the social and economical life in Larende in the 17th century is studied and the life of the Ottoman citizen is examined from the viewpoint of communal relations