Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

1736-1739 savaşlarında Karadeniz'de Osmanlı donanması

The Ottoman?s fleet in Karadeniz at 1736-1739 war

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 216999 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kurulduğu ilk yıllardan itibaren gemi yapımı ve donanmafaaliyetlerine önem veren Osmanlı Devleti'nin üç kıtaya yayılmasındadenizlerdeki başarıları önemli bir yere sahiptir. Karadeniz'in kısa sürede birTürk gölü haline gelmesinde, Akdeniz ve Hint denizinde Osmanlı'nın sözsahibi olmasında donanmanın büyük etkisi vardır.Bu çalışma ile 1736-1739 savaşlarında tersanede yeniden yapılangemi inşa hazırlıkları ile donanmanın Karadeniz'deki faaliyetleri incelenmişolup bunun Osmanlı donanma tarihi açısından önemi ve gemi teknolojisiaçısından yeri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.Giriş bölümünde Osmanlı donanma tarihi ile Karadeniz'in tarihiincelenmiştir. Birinci bölümde öncelikle 1736 savaşı öncesi Osmanlı'nıngenel durumu hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca savaşın başlaması ve Rusyaile Avusturya cepheleri ve savaşın sonundaki antlaşma incelenmiştir. İkincibölümde Karadeniz'e gönderilmek üzere yapılan donanma hazırlıkları veyeniden inşa edilen gemiler hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde isedonanmanın Karadeniz'deki faaliyetleri ve savaştaki önemi incelenmiştir.

Summary:

Ottoman Empire?s which gives importance the construction of the shipand the activities of fleet from the first years of the foundation, spreading overthree continents the success on the sea has an important place.Fleet has a great effect to the Black Sea?s became a turkish lake in a shorttime and Ottoman?s be qualified to speak in Mediterrinean Sea and IndiaSea.With in this study in the war 1736- 1739 preparation for constructingships again at dockyard and the fleets activities at the Black Sea were examinedand the importance of it for ottoman fleet history and the place of it at the view ofship technology were tried to be opened. İn he first part the ottoman fleet historyand Black Sea history were investigated and information were given about thesituation of Ottoman Empire before 1736. İn the second also starting of the warand treaty at the end of the war were examined. In the third part fleet preparationsmade about sending fleet to the black sea and the ships constructed again wereexamined. In the part three the activities of fleets at the black sea and theimportance of the war were examined.