Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

1746-1789 tarihleri arasında Trabzon'da sosyal ve ekonomik hayat

Social and economic life in Trabzon between 1746-1789

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 141509 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Şehir tarihçiliği ile ilgili olarak yapılan çalışmalar her geçen gün artarak devam etmektedir Bu bağlamda Trabzon şehri ile ilgili de pek çok çalışma yapılmıştır Fakat bugüne kadar Trabzon tarihi ile ilgili olarak yapılan çalışmalar daha çok şehrin siyasi ve askeri yönü ile ilgili olmuştur Zaman dilimi olarak da daha çok 15 ve 16 yüzyılları kapsamıştır Bundan dolayıdır ki, biz Trabzon tarihi en az bilindiği dönem olan 18 yüzyılı seçtik ve 18 yüzyılın ikinci yarısında şehrin sosyal ve ekonomik hayatım incelemeye çalıştık 1746-1789 Tarihleri Arasında Trabzon'da Sosyal ve Ekonomik Hayat adım verdiğimiz çalışmamızın ana kaynaklarını, Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki Hatt-ı Hümâyun ve Mühimme Defterleri, ve döneme ait 26 Şer'iyye Sicili oluşturmaktadır Ayrıca konu ile ilgili Türkçe ve yabancı dillerdeki kaynaklar da taranarak kullanılmıştır Bu çalışma, Giriş ve Sonuç dışında üç bölümden oluşmaktadır Girişte, şehrin tarihi ile ilgili temel bazı özellikler ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır Bu cümleden olarak, Trabzon kelimesinin menşei açıklandıktan sonra daha ilk devirlerden itibaren Osmanlı hakimiyeti dönemi de dahil olmak üzere şehrin tarihi özetlenmiştir Birinci bölümde, idari yapı incelenmiştir Bu noktada, önce şehrin idari yapısı belirtildikten sonra, şehrin mimari yapısı ve kültürel dokusu, incelenmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The number of studies on urban historiography is increasing day by day In this context, there have been numerous studies about Trabzon However, studies on the history of Trabzon have been mainly about the political and military aspects of the city The time period in such studies have usually covered the 15th and 16th centuries For this reason, this study set to investigate the 18 century, the least known period of the city, and the economic and social life in the second half of the 18th century This study is called 'Social and Economic Life in Trabzon Between 1746- 1789', and the main data sources employed in this study are the Imperial Decree and the Mûhimme Records in Prime Ministry Ottoman Archives, and the 26 Şer'iyye Registers of the time In addition, other related sources printed both in Turkey and abroad were also utilised This study consists of three sections other than the Introduction and Conclusions The Introduction presents some basic characteristics of the history of Trabzon After the ethimological description of the word Trabzon, the history of the city was summarized starting from the early periods and including the Ottoman rule ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.