Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

17.yüzyılın ikinci yarısında Edremit kazası

Edremit accident on second half of the 17th century

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 187003 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This document has been created with a DEMO version of PDF Create Convert(http://www equinox-software com/products/pdf_create_convert html)To remove this message please register ÖZETTarihin en eski çağlarında Edremit, Büyük Mizya adı verilen bölgeniniçinde yer almaktaydı Tarih boyunca bölgede Mısır, Asur, Lidya, İran, İskender,Bergama ve Roma İmparatorluğu hakimiyet kurmuştur Mizya bölgesi, ilk olarak,Romalılar döneminde İslam ordularının akınlarına maruz kaldı İlk Türk akını iseAnadolu Selçuklu Devleti'ni kuran Sultan Süleyman'ın 1076 yılında Sizink veEdincik'i almasıyla gerçekleşti Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğollar'ınbaskısıyla güçsüzleştiği yıllarda, Batı Anadolu'da bazı uç beyleri bağımsız hareketetmeye başladılar Bunlardan birisi de Karesioğullarıydı 1361 yılındaKaresioğulları'nın topraklarının tamamı, Osmanlı Beyliği tarafından ele geçirildi Osmanlı Devleti taşra teşkilatında Edremit, önce Anadolu'ya daha sonraHüdavendigâr sancağına bağlandı Edremit, daha sonra müstakil bir mutasarrıflıkolan Karesi sancağı içinde bir kaza merkezi oldu Osmanlı Devleti idaresindeThis document has been created with a DEMO version of PDF Create Convert(http://www equinox-software com/products/pdf_create_convert html)To remove this message please register Edremit kazası, pazarının ve pek çok camilerinin bulunduğu önemli bir ortakyaşam alanıydı Vergi gelirleri çoğunlukla tarımsal kaynaklardan alınıyordu Arazisinde yetişen ürünlerin kalitesi ve çeşitliliği nedeniyle de pek çok ülkelerdenalıcıları bulunmaktaydı XVII yüzyılın ikinci yarısında Edremit kazasında baştazeytin olmak üzere üzüm, pamuk, buğday, arpa, susam, nar, incir gibi çok çeşitliürünler yetiştirilmekteydi Yetiştirilen bu ürünler, özellikle sefer zamanlarında,kuru üzüm, buğday ya da arpa ihtiyacını karşılaması için Girit, Midilli ve Sakızadalarına gönderilmekteydi İncelenen 1122 numaralı şer'iyye siciline göre Edremit'te XVII yüzyılınikinci yarısında en sık karşılaşılan dava konuları ise sürekli sefere gidenlernedeniyle el değiştiren tımarlar, sefere gitmeyenler nedeniyle boş kalan dirliklerinbir başkasına verilmesi ya da sefere gidip de geri dönmeyenlerin arkalarındabıraktığı ailelerin miras paylaşımları ile ilgilidir Dikkat çekici noktalardan birdiğeri ise kadınların da tıpkı erkekler gibi mahkemeye ya kendileri gelerek yadavekilleri aracılığıyla yalnızca davacı olmak için değil aynı zamanda alım-satım vehibe işlemlerini tescil ettirmek için gidiyor olmasıdır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

This document has been created with a DEMO version of PDF Create Convert(http://www equinox-software com/products/pdf_create_convert html)To remove this message please register ÖZETTarihin en eski çağlarında Edremit, Büyük Mizya adı verilen bölgeniniçinde yer almaktaydı Tarih boyunca bölgede Mısır, Asur, Lidya, İran, İskender,Bergama ve Roma İmparatorluğu hakimiyet kurmuştur Mizya bölgesi, ilk olarak,Romalılar döneminde İslam ordularının akınlarına maruz kaldı İlk Türk akını iseAnadolu Selçuklu Devleti?ni kuran Sultan Süleyman?ın 1076 yılında Sizink veEdincik?i almasıyla gerçekleşti Anadolu Selçuklu Devleti?nin Moğollar?ınbaskısıyla güçsüzleştiği yıllarda, Batı Anadolu?da bazı uç beyleri bağımsız hareketetmeye başladılar Bunlardan birisi de Karesioğullarıydı 1361 yılındaKaresioğulları?nın topraklarının tamamı, Osmanlı Beyliği tarafından ele geçirildi Osmanlı Devleti taşra teşkilatında Edremit, önce Anadolu?ya daha sonraHüdavendigâr sancağına bağlandı Edremit, daha sonra müstakil bir mutasarrıflıkolan Karesi sancağı içinde bir kaza merkezi oldu Osmanlı Devleti idaresindeThis document has been created with a DEMO version of PDF Create Convert(http://www equinox-software com/products/pdf_create_convert html)To remove this message please register Edremit kazası, pazarının ve pek çok camilerinin bulunduğu önemli bir ortakyaşam alanıydı Vergi gelirleri çoğunlukla tarımsal kaynaklardan alınıyordu Arazisinde yetişen ürünlerin kalitesi ve çeşitliliği nedeniyle de pek çok ülkelerdenalıcıları bulunmaktaydı XVII yüzyılın ikinci yarısında Edremit kazasında baştazeytin olmak üzere üzüm, pamuk, buğday, arpa, susam, nar, incir gibi çok çeşitliürünler yetiştirilmekteydi Yetiştirilen bu ürünler, özellikle sefer zamanlarında,kuru üzüm, buğday ya da arpa ihtiyacını karşılaması için Girit, Midilli ve Sakızadalarına gönderilmekteydi İncelenen 1122 numaralı şer?iyye siciline göre Edremit?te XVII yüzyılınikinci yarısında en sık karşılaşılan dava konuları ise sürekli sefere gidenlernedeniyle el değiştiren tımarlar, sefere gitmeyenler nedeniyle boş kalan dirliklerinbir başkasına verilmesi ya da sefere gidip de geri dönmeyenlerin arkalarındabıraktığı ailelerin miras paylaşımları ile ilgilidir Dikkat çekici noktalardan birdiğeri ise kadınların da tıpkı erkekler gibi mahkemeye ya kendileri gelerek yadavekilleri aracılığıyla yalnızca davacı olmak için değil aynı zamanda alım-satım vehibe işlemlerini tescil ettirmek için gidiyor olmasıdır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.