Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmakoloji Anabilim Dalı

1,8-sineol ve 1,4-sineol'un izole sıçan fundus ileum ve vas deferens üzerindeki etkisi

The effect of 1,8-cineole and 1,4-cineole on isolated rat fundus, ileum and vas deferens

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 124031 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Oksijenli monoterpenlerden olan 1,8-sineol ve 1,4-sineol doğada bulunan kimyasal maddelerdir. 1,8-sineol çeşitli farmasötik ve kozmetik preparatlarda bulunan ve antibakteryel, antifungal, antimutajenik, koleretik, mast hücre degranüle edici, enflamatuvar ve antienflamatuvar gibi çeşitli etkileri bildirilen bir maddedir. 1,4-sineol hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Bu çalışmada 1,8- sineol ve 1,4-sineol'un üç farklı dozda (10'6, 10"5 ve 10"4 M) izole sıçan fundus ve ileum üzerinde, sadece bir tek dozunun (10"4 M) ise izole sıçan vas deferens düz kasları üzerindeki etkisi çalışılmıştır. Her iki test maddesinin fundus ve ileum üzerinde etki olmadığı bulunmuştur. Test maddelerinin fenilefrin ile oluşturulan vas deferens kasılmaları üzerinde etkisiz olduğu, fakat KC1 ile oluşturulan kasılmaları inhibe ettikleri görülmüştür. Her iki test maddesinin kolinerjik muskarinik ve adrenerjik reseptörler üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı anlaşılmıştır. 1,8- ve 1,4-Sineol'un gastrointestinal düz kaslar üzerinde etkisiz olduğu, vas deferense spesifik etkili inhibisyon yaptığı ilk kez bu çalışmamızda gösterilmiştir. Vas deferens üzerinde L-NoARG, imidazol ve metilen mavisi varlığında inhibitor etkinin daha fazla artması nedeniyle de, 1,8- ve 1,4-sineol'un iyon kanalları ve intraselüler kalsiyum iyon dengesini etkileyerek gevşetici etkiye yol açtığı sonucuna varılmıştır.

Summary:

1,8-cineole and 1,4-cineole are oxygenated monoterpenes found in nature. 1,8-cineole is a component of various pharmaceutic and cosmetic preparations which is reported to have various activities like antibacterial, antifungal, antimutagenic, choleretic, mast cell degranulating, inflammatory and antiinflammatory actions. There is scarce information on 1,4-cineole. Three different doses (10"6, 10"5 ve 10"4 M) of 1,8- and 1,4-cineole were investigated on isolated rat fundus and ileum, and only single dose (10"4 M) of the cineoles were investigated on isolated rat vas deferens in the present study. Both compounds were ineffective on fundus ileum and phenylephrine induced contractions of vas deferens but KC1 induced contractions were inhibited by test compounds indicating lack of any direct interaction between 1,8- and 1,4-cineole and muscarinic and adrenergic receptors. Lack of any effect of 1,8- and 1,4-cineole on isolated rat fundus and ileum but the presence of inhibitory effect on isolated rat vas deferens were reported for the first time in this study. Due to the augmentation of the inhibitory actions of test compounds in the presence of L-NoARG, imidazole and methylene blue, it is suggested that ion channels and alterations of intracellular calcium ions play important role on the inhibitory actions of 1,8- and 1,4-cineole.