Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Opera Anasanat Dalı

2006

18. ve 19. Yüzyıllarda opera liberettolarında oryantalist etkilerin araştırılması ve karşılaştırılması

Researching and comparing the orientalist effects in opera liberettos in 18th and 19th centuries

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 214685

Tezi Bul
Özet:

Bu çalısma kavramsal çerçevede Batı ve Dogu olarak isaretlenen iki kültürünözellikle 18 ve 19.Yüzyıl'da birbirleri ile olan iliskileri diger bir deyisle de birbirineolan ilgisini incelemeyi amaç edinmistir. Konunun Batı sahne sanatları alanındakiyansıması ise 18. Yüzyıl'da yazılmıs olan George Frederick Händel'in ?Tamerlano?Operası ve Wolfgang Amedeus Mozart'ın ?Saraydan Kız Kaçırma? Operası,19:Yüzyıl'da ise Gioachino Rossini'nin ?talya'da Bir Türk? ve Giuseppe Verditarafından kaleme alınan ?Aida? Operası'ndan yola çıkarak incelenmistir. Bu dörtoperanın librettolarının incelenerek, yazıldıgı tarihlerin karakteristik analizini yapmave oryantalizm kavramının ekseninde Batı'nın Dogu'ya bakısını ortaya çıkartmaadına en belirgin örnekler oldugunu söylemek

Summary:

This study aims to examine the relationship of the two cultures known as thewest and the east; in other words their interest in each other, especially in the 18thand 19th century within a conceptul frame. The reflactions of the issue on westernstage arts are examined through the opera of `Tamerlano? by George FrederickHändel and the opera of `Die Entführung aus dem Serail ? by Wolfgang AmedeusMozart in the 18th century and `l Turco in talia? by Gioachino Rossini and theopera of `Aida? by Giuseppe Verdi in the 19th century. The librettos of these fouroperas can be seen as the most significant examples of showing the western view ofthe East and analyzing the characteristics of the centuries in which they were writtenwithin the frame of orientalism. In this aspect, the historical telling in theintroduction of the study becomes concrete in the librettos to be studied and thecomparison of two centuries are shown under the light of these operas.