Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Edebiyatı Bölümü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı

2010

18. yüzyıl divan şiiri-musiki ilişkisi

The relation between poetry and music in the 18th century

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 264536

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmada Divan Şiiri ile Osmanlı Klasik Musikisi ilişkisi incelenmiş; inceleme, 18. yüzyıl musikişinas divan şairleri ve o şairlerin divanları üzerinde yapılmıştır.Tez, dört bölüm olarak hazırlanmıştır. Birinci bölümde, 18. yüzyıl divan şiiri ve musikisi hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır. İkinci bölümde, musiki ile ilgilenen divan şairleri ve divanlarında geçen musiki terimleri tespit edilmiş; tespit edilen her terimin farklı manaları ile ilgili örnek beyitler verilmiştir. Üçüncü bölümde, bestekâr şairler tespit edilmiş, musiki ilişkilerine kısaca değinilmiştir. Dördüncü bölümde, şiir ve musikide prozodi, prozodi unsurları belirtilmiş ve iyi bir musiki eserinin özelliklerine değinilmiş; ayrıca bir musiki eserinin tahlili yapılmıştır.Bu çalışmayla şiir ve musikinin birbirleriyle olan ilişkileri ortaya konmuştur. Bu ilişkiler, bestekâr şairler ve onların şiirlerinden örneklerle gösterilmiştir.

Summary:

In this study we wanted to examine the relation between Ottoman poetry and Ottoman classical music. The research is done on the 18th century - musically literate ?divan-poets? and on these poets? divans.The thesis is arranged into four chapters. In the first chapter, an overall assessment of 18th century - ?divan - poets? is carried out. The divan-poets interested in music and the musical terminology included in divans of these poets? are precisely stated in the following chapter. Every determined term is exemplified by several distichs relating to its different meanings. In the third chapter, poets who are also composers are determined and their relation to music is briefly mentioned. In the last chapter, the prosody for poetry and the elements of prosody are indicated and also the characteristics of a good musical composition are dealt with. A particular composition is analyzed as well.In this study, the close connection between poetry and music is revealed. This fact is supported by both the poets who are also composers and by the examples of their poems.