Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

2002

18. yüzyıl Fransız keman sanatı

18 th Century French violin art

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 135249

Tezi Bul
Özet:

ÖZET Tezimde 18. yy. Fransız Keman Sanatını incelerken dönem içindeki keman ustalarının enstrümana getirdikleri yapısal değişiklikleri ve bunun doğal sonucu olarak gelişen teknik özellikleri açıkladım. Aynı zamanda bu süreç içerisinde değişimlerin icracı üzerindeki etkileri, bestecilerin zaman içinde kemana verdikleri değer ve eserlerinde gösterdikleri önem, tüm bunların oluşumunun etkisi ile icracıların kemana taşıdıkları ruhla yansıttıkları farklı ve zengin ifade tarzları ve dinleyicinin tepkilerini bu yazıda sunmaya çalıştım. 49

Summary:

SUMMARY ft, In my thesis while examining the 1 8 century French Violin Art, I tried to explain the structural changes the violin had undergone and its natural results: the technical features that are brought to the instrument by the violin makers of that period. I also tried to present the influence of the changes on the violinist, their interpretation of the instrument and the attention they paid on their works. By all means, I also presented the different and rich expressions in the violinists styles which were the reflexions of their inner worlds influenced by these changes and the appreciation of the audience. 50