Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

18. yüzyıl Osmanlı ilim hayatından bir kesit: Sıdkî Mustafa Efendi'nin günlüğü ve mülâzemet yılları

A cross-section from the 18th-century Ottoman literary life: Sidkî Mustafa Efendi's diary and his mulazemet years

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 422250 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, Sıdkî Mustafa'nın (ö.1204/1790) kariyerinin başında bir dânişmend ve mülâzım iken kaleme aldığı günlüğünün neşir ve değerlendirmesinden oluşmaktadır. Çalışma, günlükten yola çıkarak bir yandan mülâzımın kim olduğu ve mülâzemet süresinde bir mülazımın neler yaptığı meselesi üzerine bir denemeyi hedeflerken öbür yandan günlük yazarının zihin ve duygu dünyasını yakalamayı amaçlamaktadır. Dört ana bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde günlükler hakkında genel bir değerlendirme yapılmış ve ihtiva ettiği tarihi malumattan yola çıkarak bu günlük metninin kıymeti ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde mülâzemet konusu ele alınmış ve Sıdkî Mustafa'nın mülâzımlığına değinilmiştir. Üçüncü bölümde günlük çerçevesinde Sıdkî Mustafa'nın hayatı ve dünyası ele alınmış, günlük hakkında çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır. Dördüncü bölümde ise günlüğün metni tam transkripsiyon alfabesine göre aktarılmıştır. Ayrıca, günlükten faydalanmayı kolaylaştırmak amacıyla geniş bir indeks hazırlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Osmanlı İlmiye, Günlük, Mülazım, Mülâzemet, Sıdkî Mustafa

Summary:

This study consists of the analysis and edition of Sıdkî Mustafa's (d.1204/1790) diary/log kept at the beginning of his career when he was a danişmend and mulâzim. Based on the diary, the study aims, on the one hand, to attempt an answer as to who a mulazim is and what he does during his mulâzemet period, and, on the other, to capture the mental and emotional world of the writer of the diary. The study consists of four chapters. The first chapter, after providing a general discussion on diaries and first-person narratives in the Ottoman world, contextualizes the diary in question on the basis of the historical information it contains. The second chapter problematizes the question of mulâzemet, and assesses Sıdkî Mustafa's term as mulâzim. The third chapter discusses the life and world of Sıdkî Mustafa as appears from the diary, and critically approaches the diary from various aspects. The fourth chapter consists of the text of the diary in full transcription. In addition, we have provided a detailed index to facilitate the use of the diary. Keywords: Ottoman education, Diary, Mulazim, Mulazemet, Sıdkî Mustafa