Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

18. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'ndaki bilimsel faaliyetler ışığında kimya çalışmalarının değerlendirilmesi

An Evaluation of chemical studies from the aspect of scientific studies in the Ottoman Empire in XVIII. th century

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 122479 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Ali Münşî'nin (7-1733/1734) Bidaat'ül-Mübtedi adlı eseri Batı'da XVI yüzılın ikinci yansında Paracelsus tarafından kurulmuş olan iyatrokimya akımını Osmanlı İmparatorluğu'nda tanıtmayı amaçlamış bir farmokoloji çalışmasıdır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.