Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Müzik Anasanat Dalı / Kompozisyon Sanat Dalı

18. yüzyıl standart orkestra çalgılarının 20. yüzyılda genişletilmiş çalgı teknikleriyle kullanımı

Twentieth century treatment of the eighteenth century standart orchestra instruments with extended instrumental techniques

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 303690 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tarama-değerlendirme çalışmasının konusu ?18. Yüzyıl Standart Orkestra Çalgılarının 20.Yüzyılda Genişletilmiş Çalgı Teknikleriyle Kullanımıdır.?.Birinci bölümde orkestranın tanımı ve tarihsel gelişimi dönemlere ayrılarak anlatılmış, ikinci bölümde klasik dönem orkestrasının temel yapısını oluşuran dört çalgı grubunun üyeleri teknik ve yapısal yönden açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise bu çalgı gruplarındaki çalgıların 20.yy daki genişletilmiş çalım ve yazım teknikleri incelenmiştir. 20.yüzyılın ikinci yarısında önemli olan genişletilmiş çalgı teknikleri sonucunda doğan grafik notasyon örneklerine de bu çalışmada yer verilmiştir.Bu tarama-değerlendirme çalışmasında yerli-yabancı kaynaklar, partisyon ve nota örneklerinden yararlanılmıştır.

Summary:

The main subject matter of this resarch-evaluation study is the standart orchestral instruments of the eighteenth century and their extended instrumental tecniques as practised by the twentieth century composers.In the first section, the definition of the orchestra is given and its historical evolution is explained according to the main periods of classical music. In the second section, the basic structures of the four main instrument groups, forming the classical period orchestra are analysed and explained, regarding the technical and structural points. In the third section, the new and extended instrumental techniques and notation, which are practised in the twentieth century are examined with detailed examples. The graphical notation, as a device of the extended instrumental techniques emerges in the second half of the twentieth century as a basic characteristic; this type of notation examples take place in this study