Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

2012

18. yüzyıla ait bir Kıssa-yı Yusuf: Giriş-inceleme-metin-dizin

A Joseph Parable written in the 18. century

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 302044

Tezi Bul
Özet:

Çalışma konumuzu oluşturan bu Kıssa-yı Yûsuf, 18. yüzyılda, Muhammed bin Hüseyin tarafından yazılmıştır. Eserin tek nüshası vardır. Mesnevi türünde yazılan bu eser, toplam 100 varak, 3485 beyittir. Çalışmamız giriş, inceleme, çevriyazılı metin ve dizin kısımlarından oluşmaktadır. Giriş kısmında Kıssa-yı Yûsuf, Türk Edebiyatındaki bazı Kıssa-yı Yusuflar ve inceleme yapılan Kıssa-yı Yûsuf mesnevisinden bahsedilmiştir. İnceleme kısmında, eserin imla, ses ve şekil özellikleri üzerinde durulmuştur. Daha sonra Arap harfli metin, çevriyazı olarak verilmiş ve ardından dizin kısmında eserin söz varlığı, gramatikal bir düzende incelenmiştir.Anahtar Kelimeler: Kıssa-yı Yûsuf, Yûsuf ve Züleyha, 18. yüzyıl, Eski Anadolu Türkçesi, Muhamed Bin Hüseyin

Summary:

The Joseph Parable (The Story of Joseph and Zuleykha), the subject of our study in question, was written by Muhammad Bin Hossein in 18th century. There is one manuscript of the work. The work that was written in Marhnawi form, totally has 100 leaves and 3485 coupled. Our study consists of introduction, examination, transcripted text and index. The Jospeh Parable, some other Joseph Parables in Turkish Literature and the parable that we studied on are mentioned in the introduction part of work. We focused on punctuation, phonetic and formal features of the work in the examination part. Then text is presented as transcipted from Arabic letters to Latin letters, and after more lexicology of the work presented in grammatical order in the index part of study.Key words: The Joseph Parable, 18. century, The Story of Joseph and Zuleykha, Old Anatolian Turkish, Mohammad Bin Hossein.