Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

2017

18. yüzyılda bir devlet adamı: Çorlulu Ali Paşa ( 1706-1710)

A stateman in the 18th century: Çorlulu Ali Pasha (1706-1710)

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 482249

Tezi Bul
Özet:

III. Ahmed dönemi sadrazamlarından olan Çorlulu Ali Paşa enderunda eğitim görmüş ve rikabdarlıktan sadrazamlığa kadar yükselmiştir. Bunda zekâsı ve yeteneklerine ek olarak padişah ve valide sultana yakınlığı etkili olmuştur. Aynı zamanda II. Mustafa'nın kızı Emine Sultan ile evliliği onun bu bağlarını güçlendirmiştir. Sadareti döneminde mali ve denizcilik alanlarındaki faaliyetlere önem vermiştir. İsveç ve Rusya arasındaki ilişkilerde etkili olmuş ve bu durum kendisine muhalif olan kişiler tarafından kullanılarak önce azline ardından idamına sebep olmuştur. Bu çalışmada Çorlulu Ali Paşa'nın hayatı incelenerek dönemin bir tablosunu çizmeyi amaçlanmaktadır.

Summary:

Çorlulu Ali Pasha, who was one of the grand viziers of the Ahmed period, educated in enderun and rose up to the grand vizier from Rikabdar. In addition to his ingenuity and abilities, his proximity of sultan and the valide sultan was influential. In addition to this situation, his marriage of II. Mustafa's daughter Emine Sultan strengthened his contact. In his period he gave importance to activities in financial and maritime activities. He was effective in relations between Sweden and Russia, and this situation was used by the opposition to him. It firstly caused his dismissal and after caused his death. In this study, it is substantially aimed to examine the life of Çorlulu Ali Pasha and to draw a picture of the begining of 18th period besides this purpose.