Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

18. yüzyılda Doğu Akdeniz'de ticaret ve Haleb

Trade in the Eastern Mediterranean in 18th century and Aleppo

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 416199 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tezde 18. yüzyılda İngiliz Levant Company tüccarlarının Halep merkezli olmak üzere yürüttükleri ticari organizasyon incelenmektedir. Bu kapsamda Halep şehrinin ticari önemi ve Halep ticaretini uluslararası piyasalara açan İskenderun ve Kıbrıs gibi Akdeniz limanlarındaki İngiliz konsolos ve tüccarların faaliyetleri ve ticari organizasyonları İngiliz ve Osmanlı arşiv belgeleri doğrultusunda incelenmiştir. Bu çalışma ile İngiliz tüccarların Halep ve Akdeniz limanlarındaki ticari faaliyetlerini nasıl bir organizasyon içerisinde yürüttüklerinin yanı sıra, bu tüccarların kredi ilişkilerine dair bazı yeni sonuçlar da elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Osmanlı-İngiliz ticari ilişkileri, Halep, Levant Company, İskenderun, Kıbrıs.

Summary:

The aim of this PhD thesis is to examine the commercial organization of the British Levant Company activities in the 18th century in Aleppo. In this context the commercial importance of Aleppo and commercial activities of British merchants and consuls in Aleppo and the Mediterranean ports Alexandretta and Cyprus, that opened Aleppo trade to the international markets, have been studied based on English and Ottoman archives. In this study, some new outcomes have been obtained about the British commercial organization and loan activities of British merchants in Aleppo and Mediterranean ports Keywords: Ottoman-British Commercial Relationship, Aleppo, Levant Company, Scanderoon-Alexandretta, Cyprus.