Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Anabilim Dalı

2004

18. yy kimya biliminin gelişiminde Flojiston teorisinin terk edilişi ve Lavoisier'nin getirdiği yeniliklerin bilimsel düşünce doğrultusunda incelenmesi

In the development of chemistry in 18th century and the end off of the philogiston theory and the evaluation of Lavoisier's new ideas in the light of scientific thought

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 146601

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmada, 18.yy kimya biliminin gelişiminde önemli olan kuramsal çalışmalar incelenmiştir. Bu bağlamda kimya biliminde devrim niteliği taşıyan olgusal çalışmalar ele alınmış ve dönemin bilim adamlarının etkinlikleri karşılaştırılmalı ve eleştirel bir sunumla verilmek istenmiştir. 17.yy kimya biliminin çalışmalarında etkin bir role sahip olan flojiston (phlogiston) teorisinin olguları nasıl açıkladığı, bu teoriyi savunan bilim adamlarının, teoriyi nasıl temellendirdikleri, tarihsel boyut içinde vurgulanmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu çalışma, modern kimyanın kurucusu olarak gösterdiği, Antoine Laurent Lavoisier' in kimya bilimine getirdiği olgusal, teorik katkıları, onun hayatıyla paralel incelemiş ve Lavoisier'in yaygın kabul gören flojiston teorisine olan yöntemsel yaklaşımı ve sorgulayıcı çözümlemelerle bu teoriyi nasıl çürüttüğü gösterilmek istenmiştir. Bu çalışma aynı zamanda klasik bilimin özelliklerini özetlerken, bilimin tarihsel gelişiminde bilimsel düşüncenin önemini ve bilime eleştirel bakışın ürünü olan düşünceler ile genel anlamda teori-olgu ilişkisi değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Summary:

In this study, theoretical studies, which have been observed, had contributed to the development of the 18 century chemistry. Upon this matter; these observations are taken into consideration as phenomena which are considered revolutionary. How philogiston, a theory which had on important role in the studys of the 17th century chemistry, explains phenomena and what basis do the scientists who support this theory have are emphasized with its historical perspectives. İn addition, in this study, contributions of Antoine Laurent Lavoisier's, accepted as the father of modern chemistry, pratical and theoretical views to chemistry, how he approached, interpreted and refuted the philogiton theory which was widely accepted are given in detail. Not only does the study intend to summarize the characteristics of the classical science but also tries to evalate the relation between theory and phenomena and the ideas wich include criticized views in science in general. Besides, it describes the significance of the scientific view.