Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü / Akdeniz Yeni ve Yakınçağ Araştırmaları Anabilim Dalı / Tarih Bilim Dalı

1840-1844/45 yılı temettuat defterleri ışığında Kalkan kazasının sosyo-ekomomik ve demografik yapısı

The soci̇oeconomi̇c and demographi̇c structure of Kalkan in the li̇ght of temettuat regi̇sters in 1840-1844/45

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 538536 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Temettuat defterlerinin Osmanlı tarihi çalışmaları içerisindeki yeri şüphesiz yadsınamayacak derecede önemlidir Bu kapsamda Kalkan kazası temettuat defterleri kullanılarak hazırlanan çalışmanın özgün olmasının yanında yöre tarihine ışık tutması da beklenmektedir Temettuat defterleri ilk defa 12 Ocak 1840 tarihli bir talimatname ile, muhassıl nezaretinde tutulmaya başlanmıştır Temettuat defterleri kazanın demografik yapısı, etnik yapısı, fertlerin menkul ve gayr-ı menkul kaynakları, yıllık kazancı, vergi yükü ve mesleği hakkında bilgi vermektedir Ayrıca yetiştirilen tarımsal ürün ve beslenen hayvanlar hakkında da bu defterlerden bilgi edinmek mümkündür Çalışmanın konusu olan Kalkan Kazası, bu dönemde Konya Eyaleti'nin Teke Sancağı'na bağlı olup farklı yıllarda kayıt altına alınmış iki temettuat defterine sahiptir Bu defterlerden ilki ML VRD TMT d kodu ile 1840, ikinci ise 1844/45 yıllarına aittir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In the field of history, any detailed academic study relevant to Kalkan and surroundings has not been done previously This study worked on has the feature of being first with regard to being illuminated of region history Enlightening, of region history is aimed with Kalkan Temettuat registers that is the most important source in this context Temettuat registers was started to record by tax collectors with instructions dated 12'th January 1840 for the first time These registers give information about demographic structure and ethnicity of the town, people's movable and immovable resorcues, annual earnings, tax burden and jobs Also, it is possible to get information about grown agricultural products and fed animals from these registers Township of Kalkan that is the subject of the study belongs to Teke in Konya shire in this term and it has two Temettuat registers which are recorded in different years One of these registers belongs to 1840 with ML VRD TMT ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.