Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Tarihi Anabilim Dalı

1840 ve 1844 tarihli Temettuat Tahrir defterleri ışığında Hadim'in sosyo ekonomik yapısı

Social and economical structure of Hadim town according to 1840 and 1844 state registers

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 146690 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

1. 90 1 Bu çalışmada 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Konya Livası'nın Merkez Sancagı'na bağlı Hadim Kazası'nın sosyal ve ekonomik yapısı, Osmanlı Arşivi kaynaklan ışığında çeşitli veçheleriyle incelenmiştir. Ele alman bölgenin ilgili dönemdeki nüfus, liretim yapısı, işletmelerin nitelikleri, gelirin kaynaklan, tarımsal verimlilik ve vergiler gibi ekonomik ve sosyal hayatın temel alanlarıyla ilgili ayrıntılı kantitatif bilgiler üretilmeye çalışılmıştır. Çalışma karşılaştırmalı bir ekonomik ve sosyal yapı değerlendirmesi niteliğindedir.

Summary:

ABSTRACT In this study social and economic structure of Hadim town of Center province of Konya state of Ottoman Empire is examined in various aspects under the light of Ottoman archives. Detailed and quantitative information is tried to be provided concerning the basic areas of economic and social life such as population, structure of production, attributes of enterprises, sources of income, agricultural productivity and taxes of the considered region. The study is a comprative economic and social structure evaluation. Ill