Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / İktisat Tarihi Bilim Dalı

1844 tarihli temettüat defterleri çerçevesinde Sivas eyaletine bağlı Artukâbâd (Artova-Sulusaray-Yeşilyurt) kazasının sosyo-ekonomik yapısı

Social and economic structure of artukabad (Artova-Sulusaray-Yeşilyurt)town of Sivas state under the light of temettuat-184S

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 207430 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada 1844 yılı Osmanlı Devleti'nin Sivas Eyaleti Merkez Sancağı'na bağlı Artukâbâd Kazası'nın sosyal ve ekonomik yapısı, Osmanlı Arşivi 1844 Tarihli Temettüat Defterleri ışığında çeşitli yönleri ile ele alınmıştır. İncelenen bölgenin ilgili dönemdeki nüfus, gelir, vergi, üretim yapısı ve nitelikleri, gelirin kaynakları ve tarımsal verimlilik gibi ekonomik ve sosyal hayatın temel alanlarıyla ilgili ayrıntılı sayısal bilgiler değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışmaya konu olan Kazanın sadece 1844 Tarihli Temettüat Defteri olduğundan karşılaştırmalı bir çalışma niteliğinde değildir.

Summary:

In this study social and economic structure of Artukabad Town of Center Province of Sivas State of Ottoman Stateis examined in various aspects under the light of Temettuat Tahrir of Ottoman Achives. Delailed and "quantîtative" information is tried to be provided conceming the basic areas of economic and social life such as population, structure of production, attributes of enterprises, sources of income. agrıcultural productivity and taxes of the considered region. The study is a comprative, economic and social structure evaluation.