Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı

1850-2002 yıllarında Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiye'sinde toplum ve iktidar ilişkileri bağlamında telif haklarına ilişkin yasal düzenlemelerin değerlendirilmesi

Evaluation of copyright codes in Ottoman state and Turkish republic in the years 1850-2002 in the scope of the relations between society and government

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 127786 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Çalışmada kapitalist üretim ilişkilerinin bir gereği olarak ortaya çıkmış olan telif hukukunun Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiyesi'nde tarihsel süreç içerisindeki seyri, toplum ve iktidar ilişkileri çerçevesinde değerlendirilmiştir. Değerlendirmelerde, ekonomi somut kriterler bazında karşılaştırmaya imkan sağladığı için öne çıkmıştır. Ancak bu indirgemeci bir yaklaşım olarak anlaşılmamalıdır. Nitekim, ekonomi siyasal ve toplumsal süreçlerden bağımsız oluşmamaktadır. Kapitalizm bağlamında telif haklarına dair mevzuatlar incelenirken, toplumsal ilişkiler toplamının sadece üretim faaliyetlerine indirgemekten kaçınılan bu çalışmada, telif haklan kavramı ve gelişimi, Osmanlı'dan günümüze Türkiye'de telif haklan ve günümüz Türkiyesi'nde telif haklan alanında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konularına yer verilmiştir. 100

Summary:

SUMMARY Title of this master thesis is the "Evaluation of Copyright Codes in Ottoman State and Turkish Republic in the years 1850-2002 in the scope of the relations between society and government". The parts in this thesis are appearance and development of copyright, copyright in Ottoman State and Turkish Republic, the problems and suggested solutions in the field of copyright in Turkey in 21st century. Th aim of this thesis is to find how copyright codes was structured and composed in our country from the year 1 850 to the year 2002 considering capitalist system. 101