Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı / Siyaset Bilimi Bilim Dalı

1858 Arazi Kanunnamesi'nin Osmanlı siyasal ve toplumsal yapısı üzerindeki etkileri (1858-1876)

The effects of the land code of 1858 on the political and sociological structure of the Ottoman Empire (1858-1876)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 122359 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

</td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: