Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın Türk basınına yansıması

The Repercussion of the 1877-1878 Ottoman-Russian war in the Turkish press

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 104969 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz Geleneksel politikası Boğazlara ve Orta Doğu'ya egemen olmak ve sıcak denizlere ulaşmak gayesi üzerine kurulu olan Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne karşı açtığı savaşların en kapsamlısı 1877-1878 savaşıdır. Savaşta başlangıçta üstünlük sağlasalar da Osmanlı kuvvetleri savunma durumundan kurtulamamışlar, gerek komutanlar arasındaki iletişimsizlik gerekse Rusların destek kollarının çok güçlü oluşu karşısında gerilemek zorunda kalmışlardır. Bu şekilde gelişen savaşın tüm evreleri kamuoyuna basm aracılığıyla aksettirilmiştir. Bu çalışma savaş boyunca halkın bilgilendirilmesinde önemli rol oynayan Türk basm organlarında yer alan haberler esas tutularak hazırlanmıştır. Basm organlarının ülkelerde kamuoyunu büyük ölçüde etkiledikleri bilinen bir gerçektir. Türk basını da savaş başladığında halkın orduya destek ve yardımını sağlamak için yayınlar yapmış, cepheden gelen haberleri günlük periyotlar halinde okuyucularına iletmişlerdir. Savaşın yarattığı ortam, dünya kamuoyunun da odak noktası haline gelmiş, Avrupa'nın belli başlı basın organlarının savaşa dair haberleri tercüme edilerek İstanbul gazetelerinde yayınlanmıştır. Batı'da Plevne'nin Doğu'da Kars'ın düşmesi ve Osmanlı'nın gerilemeye başlaması üzerine girişilen tavassut politikasına dair gelişmeler ve ülkelerarası görüşmeler de iç ve dış basm organlarında etraflıca değerlendirilmiştir. Özellikle bu dönemde basın aracılığıyla Osmanlı halkına çağrılar yapılarak devletin maddi bakımdan büyük sıkıntı içinde olduğu ve yardım yapılması gerektiği belirtilmiştir. İşte bu suretle Doğu'da ve Batı'da iki cepheli olarak on ay sürmüş olan bu savaşta Rusların Yeşilköy'e kadar gelmesine engel olamayan Osmanlı, Ayastefanos Antlaşması 'nı imzalamak zorunda kalmıştır. Hakkında daha önce yazılmış pek çok eser bulunan bu savaşın basın gözüyle değerlendirilmesi, dönemin olaylarına farklı bir bakış açısı kazandıracaktır.

Summary:

ABSTRACT The 1877-78 war waged by Russia against the Ottoman State was the most comprehensive one in its traditional policy of preponderancy over the Dardanelles with the Middle East and to reach to warm seas. At the first stage of the war the supremacy was with the Ottoman forces but they never succeeded in their drives to get out of their defensive positions as a result of deficiencies in the communication between its commanding officers and the overhelming superiority of the Russian army's supportunits which forced the Ottoman troops to retreat. All the phases of the developing battles was made known to the public opinion through the press. This study has been made on the basis of news published by the Turkish information organs which played an important role in communicating knowledge to enlighting the public. It a known fact that in all countries the press greatly influences the public opinion. In the same manner the Turkish press with the starting of the war didn't spare its efforts in publishing news to mobilize the public support to the army by daily information coming from the war front to its readers. The circumstances arised by the war because the focus of the world opinion and the news concerning the war published on the principal organs of the European press were translated and published by the newspapers of Istanbul. The fall of Pleven in the western and of Kars in the eastern parts of the Empire were the commencement of the regression of the Ottomans and all these events and the failing of the international mediation efforts found at detailed appraisal in the presses inside and outside of the country. Especially call for help to the Ottoman people had been made by the State starting that the nation finances are in the straits and asking the people to lend assistance to the state. This war led on two fronts in the east and the west of the country lasted ten months, unable to check the advance of the enemy forces reaching San Stefano (Yeşilköy) the Ottomans were forced to sign the treaty of San Stefano. This war has been already treated in many books but looking at this subject throughs the appreciations the press published at that time gives us an entirely different view on the events of this period. IV