Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Resim Anasanat Dalı

1883-1925 yılları arasında Paris'te eğitim alan Türk ressamlar ve yapıtlarının analizi

Turkish artist educated in Paris between 1888- 1925, analysis of works

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 211644 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

IS yy'm sonlannda, ilk olarak Fatih Sultan Mehmet tarafmdan batlh sanatyllann Osmanh topraklanna gelmeleri saglanml~ ve kendisinden soma gelen sultanlann yogu da bu geli~meyi destekleyen yah~malan sfudiirmii~lerdir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.