Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Güzel Sanatlar Anabilim Dalı / Resim Bilim Dalı

1883'ten 2003'e Türk azınlık ressamları ve yapıtları

The Turkish minority artists from 1883 to 2003 and their works of art

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 231272 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Azınlık; bir ülkenin içinde, baskın halka mensup olmayan, ancak kendine ait bir kültürü, bütünlüğü olan topluluk demektir İlk defa ortaçağda kullanılan ?azınlık? kavramı, günümüzde de kullanılmaktadır Osmanlı İmparatorluğu'nda azınlık halklar ticari, siyasi, ekonomik, ve sanatsal alanlarda etkin rol oynamıştır Etkin oldukları sanat alanlarından biri de resim sanatıdır Araştırmanın amacı Türkiye'deki azınlık ressamlarının 1883'ten 2003'e kadar geçen sürede resim sanatına yapmış oldukları katkıları, yaşantılarının Türk Resim Sanatı'na yansımaları ve yabancı ülkelerde Türk Resim Sanatı'nı temsil etme durumlarını irdelemektir Ayrıca Sanayi Nefise'den günümüze doğru bu sanatçıların eserlerinin yanında Türk Toplumu ve Devleti'nin azınlık sanatçılarına bakışını da incelemektir Konuya paralel olarak 20 Yüzyıla doğru Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa'da sosyo-ekonomik durum da incelenmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Minority, is a group in a country not a part of dominant people but they have their own culture and they are a society in unity The term minority was first used in medieval ages and it is still used today During the Ottoman reign minorities were active in trade, political, economic and artistic fields One of these artistic fields in which they are active is painting The aim of this study is to search the contributions of minority artists to the art of painting in Turkey from 1883 to 2003 and the reflections of their lives to Turkish Art of Painting and the condition of representing Turkish Art of Painting in other countries Besides, the aim of this study is to search the works of these artists and the view of Turkish society and government against minority artists from Sanayi-i Nefise, the first fine arts faculty, to today ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.