Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk İktisat Tarihi Anabilim Dalı

1897 yılına ait Giresun mahkeme sicilinde yer alan davaların sosyal ve ekonomik yönden tahlili

Social and economical analysis of cases in the register court of Giresun in 1897

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 100524 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Bu tez, h.1315 (m. 1897/1898) yılına ait Giresun Kazası, Şer'iye Sicilleri koleksiyonu içinde yer alan, 1431 no'lu defterin, transkripsiyon ve değerlendirilmesini ihtiva etmektedir. Defter, bir yıllık dönemde, Giresun Kazası Şer'iye Mahkemesine intikal etmiş, muhtelif dâvalar ve bunlar hakkında verilmiş kararları içermektedir. Defterde; genellikle miras, alacak-verecek, evlenme-boşanma, nafaka gibi konular ağırlıklı olarak yer almaktadır. 19. yüzyıl sonlarında bir Anadolu Kazasında, ekonomik ve sosyal hayatın izlerini görmenin yanında, Giresun ve havalisi'nin tarihinden de önemli kesitler görmek mümkündür. ABSTRACT This thesis contains transcript and evaluation of the Register Which number is 1431 that belongs to subdivision of Giresun according to the Gregorian calender 1897/1898 in Register collections. The Register holds different lawsvits and decision about the lawsvits Which transferred to the subdivision of Giresun Register Court during a year. The Register mainly includes about the folloving topics; inheritance, credit- debit, marriage-divorce, livelihood. Besides to be aware of evicendes of economic and social life in a Anatolian subdivision of a province in the late of 19 th century, it is possible to learn important cross-sections about Giresun and environs.

Summary:

ÖZET Bu tez, h.1315 (m. 1897/1898) yılına ait Giresun Kazası, Şer'iye Sicilleri koleksiyonu içinde yer alan, 1431 no'lu defterin, transkripsiyon ve değerlendirilmesini ihtiva etmektedir. Defter, bir yıllık dönemde, Giresun Kazası Şer'iye Mahkemesine intikal etmiş, muhtelif dâvalar ve bunlar hakkında verilmiş kararları içermektedir. Defterde; genellikle miras, alacak-verecek, evlenme-boşanma, nafaka gibi konular ağırlıklı olarak yer almaktadır. 19. yüzyıl sonlarında bir Anadolu Kazasında, ekonomik ve sosyal hayatın izlerini görmenin yanında, Giresun ve havalisi'nin tarihinden de önemli kesitler görmek mümkündür. ABSTRACT This thesis contains transcript and evaluation of the Register Which number is 1431 that belongs to subdivision of Giresun according to the Gregorian calender 1897/1898 in Register collections. The Register holds different lawsvits and decision about the lawsvits Which transferred to the subdivision of Giresun Register Court during a year. The Register mainly includes about the folloving topics; inheritance, credit- debit, marriage-divorce, livelihood. Besides to be aware of evicendes of economic and social life in a Anatolian subdivision of a province in the late of 19 th century, it is possible to learn important cross-sections about Giresun and environs.