Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı

19 Numaralı Mühimme Defteri: Tahlil - metin

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 122931 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Divan-ı Hümâyûn kayıtlarının tutulduğu defterlere Mühimme Defterleri denilmektedir. Mühimme Defterleri Osmanlı tarih araştırmalarının en önemli kaynaklarından birini teşkil etmektedir. Tahlilini ve transkripsiyonunu yaptığımız 19 numaralı Mühimme defteri II. Selim döneminin üç aylık kısmını ihtiva etmektedir (980/1572). Defterin ağırlıklı konularını İnebahtı savaşı sonrası büyük bir kısmı yok olan donanmanın yeniden teşkili, Kıbrıs'a iskan, Fransa ile olan ilişkiler ve eşkıyalık faaliyetleri gibi konular oluşturmaktadır. Defterin transkripsiyonu kurallara uygun olarak yapılmıştır. Baş tarafta defterin tahlili yapılmış olup defterde gecen konularla ilgili bilgiler verilmiştir. Tahlil kısmının oluşturulmasında mevcut kitap, makale ve diğer Mühimme Defterlerinden istifade edilmiştir. Çalışmanın sonunda indeks ve 19 numaralı Mühimme Defterinin fotokopisi yer almaktadır. ABSTRACT Mühimme was a notebook that was recording the decision of Divan-ı Hümâyûn. In the researchment of Ottoman history, this notebooks werw the importens sources. The notebook that we made investigation and transcription was the 19. mühimme which was including 3 month of II. Selim (980/1 572). The main topics of the notebook was the war that is named İnebahtı after this wer navy destroyed, build a new one, settling in Kıbrıs, the relationship between France and as the happing of birigand activity. The notebook was made by the rules of the trascription. The begining of the notebook, investigation was made and also the knowledge of the subject was given. When I wrote this investigation, I use books, articlers and others mühimme notebooks. At the end of this thesis, you may kindly find index and photocopy of 19 mühimme noteook.

Summary:

Divan-ı Hümâyûn kayıtlarının tutulduğu defterlere Mühimme Defterleri denilmektedir. Mühimme Defterleri Osmanlı tarih araştırmalarının en önemli kaynaklarından birini teşkil etmektedir. Tahlilini ve transkripsiyonunu yaptığımız 19 numaralı Mühimme defteri II. Selim döneminin üç aylık kısmını ihtiva etmektedir (980/1572). Defterin ağırlıklı konularını İnebahtı savaşı sonrası büyük bir kısmı yok olan donanmanın yeniden teşkili, Kıbrıs'a iskan, Fransa ile olan ilişkiler ve eşkıyalık faaliyetleri gibi konular oluşturmaktadır. Defterin transkripsiyonu kurallara uygun olarak yapılmıştır. Baş tarafta defterin tahlili yapılmış olup defterde gecen konularla ilgili bilgiler verilmiştir. Tahlil kısmının oluşturulmasında mevcut kitap, makale ve diğer Mühimme Defterlerinden istifade edilmiştir. Çalışmanın sonunda indeks ve 19 numaralı Mühimme Defterinin fotokopisi yer almaktadır. ABSTRACT Mühimme was a notebook that was recording the decision of Divan-ı Hümâyûn. In the researchment of Ottoman history, this notebooks werw the importens sources. The notebook that we made investigation and transcription was the 19. mühimme which was including 3 month of II. Selim (980/1 572). The main topics of the notebook was the war that is named İnebahtı after this wer navy destroyed, build a new one, settling in Kıbrıs, the relationship between France and as the happing of birigand activity. The notebook was made by the rules of the trascription. The begining of the notebook, investigation was made and also the knowledge of the subject was given. When I wrote this investigation, I use books, articlers and others mühimme notebooks. At the end of this thesis, you may kindly find index and photocopy of 19 mühimme noteook.