Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

19. yüzyıl Britanya edebiyatında toplumsal sınıfların temsili

The representation of social classes in the 19th century British literature

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 434551 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, 19. yüzyıl Britanya edebiyatında toplumsal sınıfların temsilini geleneksel cinsiyet rollerinin inşası ve yeniden üretiminde tezahür eden sosyo-psikolojik örüntüler çerçevesinde incelemektedir. Sınıf ve cinsiyet rollerinin iç içe geçtiği bağlamları psikanalizin kavramlarıyla sorunsallaştıran tarihsel bir girişin ışığında inceleme konusu olarak 19. yüzyıl ortasında yazılan iki toplumsal-sorun romanı seçilmiş, ardından bu iki roman 19. yüzyıla alternatif bir sınıf ve cinsiyet anlatısıyla yeni bir ışık düşüren çağdaş bir romanla karşılaştırılmıştır. Seçilen yapıtlar Elizabeth Gaskell'ın Mary Barton (1848) ve North and South (1855) romanları ile John Fowles'un The French Lieutenant's Woman (1969) romanıdır. Bu üç roman 19. yüzyıl İngiliz işçi ve madun sınıflarına mensup kadın karakterlerin sınıfsal ve cinsel gerçekliklerine, öznel deneyimlerine ilişkin alternatif anlatıları temsil etmektedir

Summary:

This study investigates the representation of working-class women in early to mid-19th century British literature. In the light of a historical introduction problematising the contexts in which class and gender roles intertwined by application of a concept from psycho-analysis, the madonna-whore complex, the framework of socio-psychological patterns emerging in the construction and reproduction of traditional female-gender roles is analysed. The novels selected are two of Elizabeth Gaskell's contemporary "social problem" or "industrial" works, Mary Barton (1848) and North and South (1855), and John Fowles' "post-modern" revised reconstruction, The French Lieutenant's Woman (1969). Each of these three novels represent the English working and subaltern class realities and subjective experiences of female characters in the early Victorian period, in Gaskell's case as delineated by the madonna-whore complex, and in Fowles' as retrospectively liberated from it.