Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Restorasyon Bilim Dalı

19. yüzyıl İstanbul kentsel dönüşümü'nde Üsküdar ve koruma sorunları

Üsküdar and its conservation problems through the urban transformation period of Istanbul in the 19th century

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 350506 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, 19 yüzyılda İstanbul kentinin geçirdiği dönüşüm sürecine paralel olarak Üsküdar'ın geçirdiği dönüşüm ve korunma sorunlarının ortaya konulması amaçlanmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this study, it?s aimed to clarify the transformation period and conservation problems of Üsküdar in parallel with the city of İstanbul?s through the 19th century For this purpose, both the buildings belonging to 19th century and the changing and developing urban texture of Üsküdar are examined Two methods of investigation are made for introducing the mentioned evolution of that era: first, in a defined area of Üsküdar, the historical and monumental buildings of the 19th century are defined with their original features and conservation problems Then, the urban texture styles influenced by the west are examined in this traditional Ottoman settlement ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.