Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

19. yüzyıl ortalarında Kütahya Sancağına bağlı Altıntaş nahiyesinin sosyal ve ekonomik yapısı

Social and economic structure of Altıntaş town of Kutahya province in the middle of 19th century

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140507 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz Bu çalışmada Osmanlı Devleti'nin Hüdavendigâr Livası'nm Kütahya Sancağı'na bağlı Altıntaş Nahiyesi' nin ondokuzuncu yfizyıl ortalarındaki sosyo-ekonomik yapısı, Osmanlı Arşivi kaynaklan ışığında incelenmiştir. Ele alınan bölgedeki nüfus, üretim yapısı, işletmelerin nitelikleri, gelirin kaynakları, tanmsal verimlilik ve vergiler gibi ekonomik ve sosyal hayatın temel alanlarıyla ilgili ayrıntılı kantitatif bilgiler üretilmeye çalışılmıştır. Çalışma bir ekonomik ve sosyal yapı değerlendirmesi niteliğindedir. ABSTRACT In this study sosyo-ekonomik structure of Altıntaş town of Kütahya province of Hüdavendigâr state of Ottoman Empire is examined in various aspects under the light of Ottoman archives. Detailed and quantitative information is tried to be provided concerning the basic areas of economic and social life such as population, structure of production, sources of income, agricultural productivity and taxes of the considered region. The study is a comperative economic and social structure evaluation. m

Summary:

oz Bu çalışmada Osmanlı Devleti'nin Hüdavendigâr Livası'nm Kütahya Sancağı'na bağlı Altıntaş Nahiyesi' nin ondokuzuncu yfizyıl ortalarındaki sosyo-ekonomik yapısı, Osmanlı Arşivi kaynaklan ışığında incelenmiştir. Ele alınan bölgedeki nüfus, üretim yapısı, işletmelerin nitelikleri, gelirin kaynakları, tanmsal verimlilik ve vergiler gibi ekonomik ve sosyal hayatın temel alanlarıyla ilgili ayrıntılı kantitatif bilgiler üretilmeye çalışılmıştır. Çalışma bir ekonomik ve sosyal yapı değerlendirmesi niteliğindedir. ABSTRACT In this study sosyo-ekonomik structure of Altıntaş town of Kütahya province of Hüdavendigâr state of Ottoman Empire is examined in various aspects under the light of Ottoman archives. Detailed and quantitative information is tried to be provided concerning the basic areas of economic and social life such as population, structure of production, sources of income, agricultural productivity and taxes of the considered region. The study is a comperative economic and social structure evaluation. m