Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

19. yüzyıl sonunda İstanbul'da yabancı misyonlar tarafından yapılmış hastahane binaları

The hospital buildings built by the foreign missionaries at the end of the nineteenth century in İstanbul

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 126826 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

19 yy 'in sonunda İstanbul'un nüfusunun bir bölümünü şehirde yaşayan yabancılar oluşturmaktaydı Yabancıların yaptırdıkları hastahane binaları da bu dönem mimarisinin belirli bir yapı grubunu oluşturmaktadır Bu hastahane binalarından yedi tanesi günümüze ulaşmış olup, bunlardan altısı hastahane hizmeti vermeyi sürdürmektedir Bugün de hastahane olarak kullanılan binalar yapım yılı önceliğine göre, Fransızlar, İtalyanlar, Almanlar, Avusturyalılar, Bulgarlar, İngilizler ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarafından yaptırılmıştır Aynı dönemde Ruslar'ın yaptırdığı hastahane günümüze ulaşmadıysa da dönemin önemli bir örneğini oluşturduğu için çalışma kapsamına alınmıştır Bugüne ulaşan hastahane binalarının tümü, hastahaneyi yaptıran misyonun yaptırdığı ilk hastahane binaları değildir Bu binalardan önce de kimi zaman şehrin farklı bir bölgesinde veya aynı bölgede başka bir arsada hastahane yapıları yapılmıştı Bazı örneklerde ise var olan hastahane binalarının yerinde daha önce yapılan hastahane yapıları bulunmaktaydı Bu ilk yapılardan bugüne ulaşmış yapılar arasında geçen süreç hem yabancıların sağlık hizmetlerini gün ışığına çıkarmaktadır, hem de söz konusu yapıların yapılış öykülerini oluşturur Hastahane binalarının ilk yapılma nedeni ticaret amacıyla İstanbul'a gelen yabancılara hizmet vermekti Bu kişiler özellikle de denizyoluyla İstanbul'a gelen gemicilerdi Buna kutsal yerleri ziyaret için gelen yabancı grupları ile şehirde yaşayan yabancı toplulukların artması da eklenince sağlık hizmetlerini hastahaneler bünyesinde kurumsallaştırmak gerekliliği doğmuştur Savaşlar, göçler ve salgınlarla sağlık hizmetlerine olan ihtiyaç artınca, hastahanelerin binaları da yetersiz kalmış, yeni veya ek binalar yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştı ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

A portion of the population of Istanbul at the end of the 19th century was made up of the foreigners The hospital buildings built by the foreign missions constitute a certain group of buildings belonging to this period Seven of these hospital buildings have survived until today and six of them are still functioning as hospitals Those buildings, which are still being used as hospitals were built by the French, Italians, Germans, Austrians, Bulgarians, the British and the Austro-Hungroise with respect to the chronology they were built in Although the hospital built by the Russians has not survived until today, it has been included since it was an important example of the period The hospital buildings which have survived until the present are not necessarily the first hospital buildings belonging to the related foreign mission In some cases, there were hospital buildings prior to the existing ones in different parts of the city or on a different site in the same environ In other cases, older hospital buildings existed in the present site The period between these first buildings and the existing ones brings to light both the health services provided by the foreigners and reveals the stories of the buildings themselves The first reason for building these hospitals was to serve those foreigner who came to Istanbul for trade These people were mainly seamen who came to Istanbul through maritime lines As the people who came to Istanbul for pilgrimage and the population increased, it became a necessity to institutionalize the health services in the domain of hospitals Together with the increase in wars, migration and epidemics, there emerged a subsequent increase in health services which lead to the necessity of building new hospital buildings or annexes to the existing ones Both the location of these buildings within the city, and the ways in which they were funded were reflected in their architecture ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.