Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / İktisat Tarihi Anabilim Dalı / İktisat Tarihi Bilim Dalı

19. yüzyılda Banaz Kazası'nın sosyo- ekonomik yapısı

Socio-economic structure of the town of Banaz in the 19th century

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 257949 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, 19. yüzyılda Hüdavendigar Eyaleti'nin Kütahya Kaymakamlığı'na bağlı Banaz kazasının sosyo ekonomik yapısı incelenmiştir.Ele alınan kazanın 1844 yılı temettüat defterleri incelenerek nüfus, servet dağılımı, üretim yapısı, tarımsal ve hayvansal yapı, yıllık gelir ve vergiler gibi ekonomik ve sosyal hayatın temel alanlarıyla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır.

Summary:

This study consists of the socio-economic structure of the Banaz regions of Kütahya in Hüdavendigar in the 19th Century.It?s been tried to reach detailed information related to basic areas of economic and social life such as population, wealth distribution, production structure, agricultural and animal structure yearly income and taxes by working on treasure countings of 1844 of the studied region.