Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

19. yüzyılda Çinde çağdaşlaşma: Zongli Yamen'in kuruluşu

Modernization in 19th century China: establishment of Zongli Yamen

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 160152 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET 19. yüzyılın ilk yansında ülkenin çeşitli bölgelerinde patlak veren isyanlar sonucu gücünü yitiren Qing Sarayı, İngiltere'nin ısrarcı talepleri ve Rusya'nın Orta Asya ve Sibirya'daki ilerleyişiyle aynı zamanda başa çıkmak zorunda kalmıştır. Qing Yönetimi böylece, eli kolu bağlı bir durumda girdiği II. Afyon Savaşı'ndan (1856- 1861) adeta bir yarı sömürge durumunda çıkabilmiştir. Savaş sonunda Büyük Britanya, Fransa, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri, Qing Hanedanı'nın başkenti Pekin'de sürekli elçi bulundurma ayrıcalığını elde ederler. Bu bir ayrıcalıktır zira bu şekliyle "sürekli elçilikler", Çin tarihinde ilk kez yaşanan bir olgudur. 1862 yılında elçiliklerin ve temsilciliklerin açılmasıyla, yabancı diplomatlar Pekin'de, modern diplomasinin ilk temaslarını kurmaya başlarlar. Bu durum bir yandan, Çin'in yüzlerce yıl boyunca sürdürdüğü eski dış ilişkiler geleneğinin yıkılışını haber vermektedir. Savaştan mağlup çıkan ve başkenti işgal edilen Qing Hanedanı, yabancı temsilciliklerin açılmasıyla eş zamanlı olarak devlet yönetiminde çeşitli reformlar gerçekleştirmek durumunda kalmıştır. Bu reform çabaları arasında yeni ve merkezi bir dış ilişkiler birimi de kurulmuştur. Yabancı İşleri Genel İdaresi'nin WıM&WıW±WinİT*] (Dışişleri İdaresi) kurulması Çin'in diploması tarihinde bir dönüm noktası olarak görülmektedir ve bu kurumun kurulmasıyla artık Çin'in, yabancı ülkelerle ilişkilerini eski usullere göre sürdürmesinin olanağı kalmamış, zaten uygulamada giderek gerileyen geleneksel yöntemler söylemde de geçerliliğini yitirmiştir. 108

Summary:

ABSTRACT In the first half of the 19th century, as a result of the rebellions which spread over the country Qing Palace lost all her power and came to the edge of collapse. In the same period Chinese Court had to deal with Russian expansion in Asia's inner regions and in Siberia and also with the heavy demands of the British government. Thus when it came up to the point that the II. Opium War was over China found herself as a semi-collonial country. In the end of the II. Opium War, Great Britain, France, Russia and United States had obtained the privilege of establishing permanent diplomatic missions in Beijing. This, I name as a privilege, because 'permanent missions' in its modern sense was a new phenomennon in Chinese history. In 1862 after the establisment of the foreign missions, first examples of diplomatic intercourse started between Zongli Yamen and the ministers of foreign missions. This, pointed the collapse of the traditional diplomatic practices in China. After the war and during the political change process of 60'ies, China founded a new and centralized organization for foreign affairs. Foundation of The Zongli Geguo Shiwu Yamen $§SI^Ilffl£f§if "1 has been seen as the turning point in China's foreign affairs. 109