Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Tarihi Anabilim Dalı

2005

19. yüzyilda Gediz Nahiyesi'nin sosyo?ekonomik yapisi

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 217258

Tezi Bul
Özet:

Bu çalismada, 19. yüzyil Osmanli Devleti'nin Hüdavendigar Livasi'ninKütahya Sancagi'na bagli Gediz Nahiyesi'nin sosyo-ekonomik yapisi, OsmanliArsivi kaynaklari isiginda, çesitli yönleriyle incelenmistir.Ele alinan bölgenin ilgili dönemdeki nüfus, üretim yapisi, isletmelerinnitelikleri, gelirin kaynaklari, tarimsal verimlilik ve vergiler gibi ekonomik vesosyal hayatin temel alanlariyla ilgili ayrintili kantitatif bilgiler üretilmeyeçalisilmistir. Çalisma, mukayeseli bir ekonomik ve sosyal yapi degerlendirmesiniteligindedir.

Summary:

In this study socio-economic structure of Gediz town of Kütahyaprovince of Hüdavendigar state of Ottoman Empire is examined in variousaspects under the light of Ottoman archives.Detailed and quantitative information is tried to be provided concerningthe basic areas of economic and social life such as population, structure ofproduction, attributes of enterprises, sources of income, agriculturalproductivity and taxes of the considered region. The study is a contrastiveeconomic and social structure evaluation.