Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / Japon Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

19. yüzyılda Japonya'da ve Türkiye'de gelişimsel eğitim

Developmental education in Japan and Turkey in the 19 th century

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 127766 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

TEZ ÖZETLERİ Eğitim her millet için, her dönem önemli olmuştur Çünkü o milletin kültürünü oluşturan ve bir uygarlık haline gelmesini sağlayan yine o milletin eğitimidir Bu yüzden eğitimin ihmal edilmesi düşünülemez Türkiye'de ve Japonya'da eğitimin tarihine baktığımızda, her iki ülkenin de bu konuya önem verdiğini ve zaman zaman yetersiz gördükleri eğitim sistemleri için reform çalışmalarına girmekten çekinmediklerini görüyoruz Japonya'da eğitimin daha objektif ve hükümet ilgilerinden uzak bir şekilde yeniden düzenlenebildiği halde, Türkiye'de bu gerçekleştirilememiştir Her iki ülke için çok önemli bir dönem olan 19 y y da diğer alanlardaki reformların yanı sıra tabii ki eğitim alanında da reform çalışmalarına girişmek kaçınılmazdı O dönemde Japonya'da ve Osmanlıda eğitimin düzenlenmesi belli noktalarda ayrılmaktaydı Bu ayrımlardan en önemlisi, Osmanlıda savaşlarda alman kötü sonuçlarla paralel olarak askerî alandaki yeniliklere daha fazla önem verilmesi ve reforma tabî tutulan okulların genelde askerî okullar olmasıydı O dönem koşullarına göre düşündüğümüzde bunun yanlış olduğunu söylememiz doğru olmaz Ama düşüncemize göre eğitim reformu daha geniş bir alanda yapılmalıydı Japonya'da eğitim reformunun belli bir başarı kazanması bu sebeptendir Japonlar geçmişin mirasını çok iyi değerlendirmişler ve yeni okulların temelini Tokugawa döneminde kurulan okullar oluşturmuştur ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

THESIS SUMMARIES Education has been important for every nation in every age Because it is education which forms the culture of the nation and enables to become a civilization That is why education can not be neglected If we look through the education history of Turkey and Japan, we consider that, both countries valued the subject and sometimes in case of noticing the lack points, non of the countries hesitated to start up reforms In Japan education was taken more objectively and was revised far from the government's interests But this could not be achieved in Turkey In the 19 century, which is of great importance for both countries, in addition to other areas, surely making revisions in the education area was inevitable In those years the revision of education in Turkey and Japan was seperated in eminent points The main seperation was collateraly to Ottoman's insuccessive results in wars, the reforms in military area was taken more seriously and generally it was the military schools which were being reformed Considering that age, we can not say it was completely wrong But we think that the education reform should be deployed This is the reason of the eminent success of education reform in Japan Japan could be able to take advantage of the heritage of the past and the new schools were basicly established on the schools which were constituted in the Tokugawa period Also they let the researchers and teachers from abroad come to Japan and took advantage of their utilities ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.