Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

19. yüzyılda Kafkaslar'da nüfuz mücadeleleri (1800-1830)

Struggles of power in Caucasia in the 19. th century (1800-1830)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 100489 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

öz Asya ve Avupa arasında önemli bir geçiş noktasında bulunan Kafkasya, önceleri Osmanlı Devleti ve İran'ın arka bahçesi konumundayken daha sonraları Rusların yayılma planlarının bir parçasım oluşturmuştur. Geçmişte ve günümüzde dikkatleri üzerinde toplayan Kafkasya'nın 1800- 1830 yıllan arasında geçirdiği siyasî ve askerî meseleler tezimizi oluşturmaktadır. I. Bölümde konunun daha iyi anlaşılması amacıyla, -tezimize konu olan dönemden önce- Kafkasya' mn coğrafî konumu, burada yaşayan halklar ile ilgili bilgi verildikten sonra Osmanlı, Rusya ve İran devletlerinin 1800 yılına kadar olan süreçte Kafkaslar için verdiği mücadelelere değinilmeye çalışılmıştır. II. Bölüm'de ise Ruslar'ın Gürcistan'ı ilhak ettiği yıl olan 1801 yılı esas alınarak 1812 yılına kadar Osmanlı, Rusya ve İran arasında geçen siyasî ve askerî olaylar değerlendirilmeye çalışılmıştır. m. Bölüm'de ise 1812'de yapılan Bükreş Andlaşması'ndan 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşı neticesinde Kafkaslar'ın tamamen elimizden çıktığı andlaşma olan Edirne Andlaşması'na kadar olan dönemde daha çok Ruslar'ın siyasî ve askerî olarak Kafkaslara yerleşmeleri ve bu devlete karşı Osmanlı ve İran devletleri tarafından alman tedbirler ve yürüttüğü politikalar ele alınıp incelenmiş ve Kafkaslar' m elden çıkış sebepleri ortaya konmaya çalışılmıştır.

Summary:

ABSTRACT Caucasia, which is located on an important crossing point between Asia and Europe, while before was like the backyard of Ottoman State and Iran, later constituted a part of the Russia's expanding plans. The subject of our thesis is the political and military problems that Caucasia, which in the past and in nowadays have been the focus of attention, go through between 1800 and 1830. In the first part, for the aim of better understanding, after the geographic location of Caucasia and the information about the people living there -before the period that covers our subject- were given, the struggles between Ottoman, Russian and Iranian States on Caucasia up to 1800 were tried to be gone over. In the second, political and military events among Ottomans, Russia and Iran until 1812 were tried to be evaluated taking the year 1801, which is the year that Russians annexed Georgia, as the basis. In the third part on the other hand, mostly Russian's settling in the Caucasia both politically and militarily and the precautions taken and the political policies pursued by Ottoman and Iran States agaist this state in the period from the Bükreş Treaty signed in 1812 until the Edirne Treaty with which Caucasia was totally got out of our hand as a result of the 1828-1829 Ottoman-Russian War were taken and studied and the reasons of Caucasia getting out of hand were tried to be put forward. n