Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

19. yüzyılda Kafkasya'dan Osmanlı topraklarına göç ve isyan hareketleri

Migration and settlement movements from Caucasia to Ottoman lands

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 97251 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

YÜKSEK LİSANS TEZ ÖZÜ 19 YÜZYILDA KAFKASYA'DAN OSMANLI TOPRAKLARINA GÖÇ VE İSKAN HAREKETLERİ Ali Fuat YILMAZEL Tarih Anabilim Dalı Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak 2000 Danışman: Prof Dr Cahit Yalçın BÎLlM Kuzey Kafkasya'nın otokton halklarından olan ve genel bir ifade ile "Çerkez" olarak değerlendirilen Adığe, Abhaz ve Wubihlar, Rusya'nın, özellikle Çar I Petro döneminden itibaren daha belirginleşen emperyalist eğilimlerine karşı uzun süre direnmişler, ancak 1859'da îmam Şamil'in Ruslara teslim olmasıyla, mücadelelerini kaybetmişlerdir Rusya'nın etnik temizleme operasyonuna bağlı olarak çeşitli tarihlerde (19 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Ill ABSTRACT The native people of the North Caucassia Whom are Called (Circassian in general) Adyge, Abhaz and Wubih had beey resisted againts to the Russia's imperialist politics, espesially after Tsar I ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.