Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde maden işletmeleri (Bulgardağı Maden İşletmesi örneği) 1825-1908

Mining of the Ottoman Empire in 19 th century (Bulgardag Mine as a case) 1825-1908

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 104936 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz 19 YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE MADEN İŞLETMELERİ (BULGARDA?I MADEN İŞLETMESİ ÖRNE?İ) 1825-1908 Bu tez bir işletme Örneğinden hareketle, 19. yüzyılda, Osmanlı Devleti'nin Madencilik uygulamalarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu maksatla, Niğde Sancağı dahilinde, Toros dağlan üzerinde bulunan; gümüş, kurşun ve altın üretimi bakımından Osmanlı Devleti'nin en önemli madeni olan, "Bulgardağı Madeni Hümâyûnu" örnek olarak seçilmiştir. Maden, bizzat devlet tarafından tayin olunan müdürler vasıtasıyla işletilmekteydi. Madencilik alanında devletin politikalarını, tatbiki alanda, "Bulgardağı Devlet Maden İşletmesi" üzerinde göstermeyi amaçladık. Tezin kaynaklan, Osmanlı Devleti'nin orijinal arşiv belgelerine dayanmakta; 1825-1908 dönemini kapsamaktadır. ABSTRACT MINING ENTERPRISES OF THE OTTOMAN EMPIRE IN 19th CENTURY (BULGARDAG MINE AS A CASE) 1825-1908. The aim of this dissertation is to search mining in the Ottoman Empire in the 19. century. Due to having the most important silver, lead and gold mines, The Royal Mines of Bulgardağı in Niğde Sancak is chosen as a case. The mine was managed by managers appointed by the state. The state policies in the field of mining and their implementation is demonstrated in Bulgardağı state mining enterprise. The sources of the dissertation are based on the original documents from Ottoman Empire Archives and it covers 1825- 1908 period. Ill

Summary:

oz 19 YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE MADEN İŞLETMELERİ (BULGARDA?I MADEN İŞLETMESİ ÖRNE?İ) 1825-1908 Bu tez bir işletme Örneğinden hareketle, 19. yüzyılda, Osmanlı Devleti'nin Madencilik uygulamalarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu maksatla, Niğde Sancağı dahilinde, Toros dağlan üzerinde bulunan; gümüş, kurşun ve altın üretimi bakımından Osmanlı Devleti'nin en önemli madeni olan, "Bulgardağı Madeni Hümâyûnu" örnek olarak seçilmiştir. Maden, bizzat devlet tarafından tayin olunan müdürler vasıtasıyla işletilmekteydi. Madencilik alanında devletin politikalarını, tatbiki alanda, "Bulgardağı Devlet Maden İşletmesi" üzerinde göstermeyi amaçladık. Tezin kaynaklan, Osmanlı Devleti'nin orijinal arşiv belgelerine dayanmakta; 1825-1908 dönemini kapsamaktadır. ABSTRACT MINING ENTERPRISES OF THE OTTOMAN EMPIRE IN 19th CENTURY (BULGARDAG MINE AS A CASE) 1825-1908. The aim of this dissertation is to search mining in the Ottoman Empire in the 19. century. Due to having the most important silver, lead and gold mines, The Royal Mines of Bulgardağı in Niğde Sancak is chosen as a case. The mine was managed by managers appointed by the state. The state policies in the field of mining and their implementation is demonstrated in Bulgardağı state mining enterprise. The sources of the dissertation are based on the original documents from Ottoman Empire Archives and it covers 1825- 1908 period. Ill