Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda çalışan İngiliz oryantalist ressamlar (2 cilt)

19. th century English orientalist painters painters who worked in the Ottoman Empire

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 104944 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

öz Bu tezde, 19.yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu 'na gelmiş İngiliz oryantalist ressamları belirlenmiş ve yirmi ressamın eserleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Doğu'nun bu resimlere nasıl yansıdığı araştırılmıştır. Öncelikle 19. yüzyılda, özellikle İngiltere ve Osmanlı İmparatorluğu'ndaki genel ortam incelenmiş; Osmanlı- İngiliz ilişkilerine yer verilmiştir. 19. yüzyılda gelişen seyahat şartlan, ayrı bir başlık altında ele alınmıştır. Doğu- Batı kavramının gelişimi ve Doğu île Batı'nın birbirine bakışı incelendikten sonra 19.yüzyılda, özellikle İngiltere ve Osmanlı İmparatorluğu'ndaki sanat ortamı ve resim sanatının gelişimi hakkında bilgi verilmiştir. 19yüzyılda, İngiltere'de sanatçının konumuna yer verildikten sonra oryantalist resmin yıllar boyunca gelişimi incelenmiş; oryantalist resmin konuları belirlenmiştir. İngiliz oryantalist ressamlardan yirmi tanesi hakkında bilgi verilmiş ve resimleri incelenmiştir. Bu yirmi ressam belirlenirken 19.yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu topraklarında çalışmış olmaları, ön şart olarak kabul edilmiştir. Resimlerindeki temaların çeşitlilik göstermesine dikkat edilmiştir. Başta İngiliz oryantalist ressamların listesi olmak üzere bu çalışmayı destekleyecek listeler ve çizelgeler hazırlanmıştır. Bunlarla birlikte verilen bibliyografyanın, bundan sonraki çalışmalara kaynak oluşturması amaçlanmıştır. Sonuçta, İngiliz oryantalist ressamların benzer ve farklı özellikleri, onları diğer ulusların oryantalist ressamlarından farklı kılan özellikleri, ne amaçla Doğu yolculuğuna çıktıkları, İngiliz oryantalist resminin konularının ne olduğu, bu resimlerin nerelerde bulunduğu hakkında bilgiler verilmiştir. ABSTRACT In this Thesis, 19*. Century English Orientalist painters who worked in the Ottoman Empire are determined and among them 20 are chosen and then- works are examined. How East was reflected in those paintings is studied. At first, general atmosphere of the 19* century, especially in England and Ottoman Empire is examined; relationship between two countries discussed. Ed another section, travelling conditions of mat time are considered. Developing of East and West concept, and the views of each side to the other are examined and after that the art environments, especially in British and Ottoman Empires, and the improvements at the art of painting are investigated. After the discussion of the artist's social place in the 19^ century English community, the development in the orientalist painting are inspected, including the determination of the main subjects of it. 20 of the English Orientalist painters are chosen and their life and paintings examined. While selecting these 20 painters; as a provision, their workings in the lands of Ottoman Empire are taken into account. Their themes are of different kinds which affected their selections. Tables and lists are prepared to support this work; especially the list of English orientalist painters. In conclusion, similarities and differences of the English Orientalist painters; their major differencies from other orientalist painters of different nationalities, the purposes of their voyages, the main subjects of their paintings and the whereabouts of these painting are studied. IU

Summary:

öz Bu tezde, 19.yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu 'na gelmiş İngiliz oryantalist ressamları belirlenmiş ve yirmi ressamın eserleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Doğu'nun bu resimlere nasıl yansıdığı araştırılmıştır. Öncelikle 19. yüzyılda, özellikle İngiltere ve Osmanlı İmparatorluğu'ndaki genel ortam incelenmiş; Osmanlı- İngiliz ilişkilerine yer verilmiştir. 19. yüzyılda gelişen seyahat şartlan, ayrı bir başlık altında ele alınmıştır. Doğu- Batı kavramının gelişimi ve Doğu île Batı'nın birbirine bakışı incelendikten sonra 19.yüzyılda, özellikle İngiltere ve Osmanlı İmparatorluğu'ndaki sanat ortamı ve resim sanatının gelişimi hakkında bilgi verilmiştir. 19yüzyılda, İngiltere'de sanatçının konumuna yer verildikten sonra oryantalist resmin yıllar boyunca gelişimi incelenmiş; oryantalist resmin konuları belirlenmiştir. İngiliz oryantalist ressamlardan yirmi tanesi hakkında bilgi verilmiş ve resimleri incelenmiştir. Bu yirmi ressam belirlenirken 19.yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu topraklarında çalışmış olmaları, ön şart olarak kabul edilmiştir. Resimlerindeki temaların çeşitlilik göstermesine dikkat edilmiştir. Başta İngiliz oryantalist ressamların listesi olmak üzere bu çalışmayı destekleyecek listeler ve çizelgeler hazırlanmıştır. Bunlarla birlikte verilen bibliyografyanın, bundan sonraki çalışmalara kaynak oluşturması amaçlanmıştır. Sonuçta, İngiliz oryantalist ressamların benzer ve farklı özellikleri, onları diğer ulusların oryantalist ressamlarından farklı kılan özellikleri, ne amaçla Doğu yolculuğuna çıktıkları, İngiliz oryantalist resminin konularının ne olduğu, bu resimlerin nerelerde bulunduğu hakkında bilgiler verilmiştir. ABSTRACT In this Thesis, 19*. Century English Orientalist painters who worked in the Ottoman Empire are determined and among them 20 are chosen and then- works are examined. How East was reflected in those paintings is studied. At first, general atmosphere of the 19* century, especially in England and Ottoman Empire is examined; relationship between two countries discussed. Ed another section, travelling conditions of mat time are considered. Developing of East and West concept, and the views of each side to the other are examined and after that the art environments, especially in British and Ottoman Empires, and the improvements at the art of painting are investigated. After the discussion of the artist's social place in the 19^ century English community, the development in the orientalist painting are inspected, including the determination of the main subjects of it. 20 of the English Orientalist painters are chosen and their life and paintings examined. While selecting these 20 painters; as a provision, their workings in the lands of Ottoman Empire are taken into account. Their themes are of different kinds which affected their selections. Tables and lists are prepared to support this work; especially the list of English orientalist painters. In conclusion, similarities and differences of the English Orientalist painters; their major differencies from other orientalist painters of different nationalities, the purposes of their voyages, the main subjects of their paintings and the whereabouts of these painting are studied. IU