Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı

19. yüzyılda sosyo-ekonomik yönüyle ereğli kazası

The socio-economic structure of eregli region in the 19th century

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 208625 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma 19.yy. Osmanlı Devletinin Karaman Eyaleti Ereğli Kazasını kapsamaktadır. Osmanlı Arşivi kaynakları ışığında; Ereğli'nin sosyo-ekonomik yapısı incelenmiştir. Ereğli Kazasının 1840 yılı temettuat sayımlarına dayanılarak, nüfus, servet dağılımı, gelir dağılımı, üretim yapısı, tarımsal yapı, vergiler, hayvan dağılımı gibi ekonomik ve sosyal hayatın temel alanlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler üretilmeye çalışılmıştır.

Summary:

The study includes the socio-economic structure of the Ereğli region in Karaman Administrative District in Otoman Empire in the 19th Century The socio-economic structure of these regions has been observed in the light of the records of the Otoman Archives. Based on the treasure countings conducted in the region in 1840, it is aimed to obtain detailed information about the basic areas of economic and social life such as population, wealth distribution, productional structure, attributes of the enterprises, agriculturel structure, yearly income and taxes.