Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Tarihi Bilim Dalı

2006

19. yüzyılda Varna Sancağı'na bağlı Hacıoğlu-Pazarcık Kazası'nın sosyo-ekonomik yapısı (1866-1874)

The socio-economic structure of Kaza Hacıoğlu-Pazarcık of Varna Region in 19th century (1866-1874)

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 217029

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmada, Varna Sancağı'na bağlı Hacıoğlu-Pazarcık Kazası'nın 19. yüzyıldakisosyo-ekonomik yapısı incelenmiştir. Kazaya ilişkin 1866-1874 yılları arasındayapılan tahrirler değerlendirilerek, nüfusunda Müslümanların ve Çerkez göçmenlerinçoğunlukta, Bulgarlar'ın ise görece azınlıkta olduğu görülmüştür. Ekonomide isetarımın hakimiyeti varlığını sürdürmektedir

Summary:

In this study, the socio-economical structure of Hacıoğlu-Pazarcık Kaza subject toVarna Municipality in 19th century has been analysed. By evaluating the records ofthe years between 1866-1874, it has been seen that the Muslims and the Circassiansettlers constituted the majority, while Bulgarians constitutes the minority in thepopulation of the Kaza. In economy, agriculture was dominant