Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

19. yüzyıldan günümüze İran'da Türkçe basın-yayın hayatı

The life of press and broadcast in Turkish language in Iran from 19th century to the date

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 159774 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

165 ÖZET HEYET, Mehmet Rıza, 19 Yüzyıldan Günümüze İran'da Türkçe Basm-Yayın Hayatı Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof Dr F Sema Barutçu ÖZÖNDER, iv +166 s "19 Yüzyıldan Günümüze İran'da Türkçe Basın-Yayın Hayati" adındaki tezimiz beş bölümden oluşmaktadır Birinci Bölümde, 19 yüzyılın başlarında (1817) Güney Azerbaycan'da kurulan ilk matbaalar ve Meşrutiyet öncesinde yayınlanan Türkçe kitap ve gazeteler üzerine durulmakta, Azerbaycan Türkçesinde ilk derslik niteliği taşıyan Vatan Dili kitabı içerik ve dil özellikleri bakımından incelenmektedir İkinci Bölümde, 1905 Meşrutiyet İnkılâbının ardından yayınlanmayan başlayan Türkçe gazeteler ve kitaplar ele alınarak, içerik ve dil özellikleri açısından incelenmekte, Türkçe gazetelerle ilgili bilgi verilmektedir Üçüncü Bölümde, İran'da Türkçenin yasaklandığı I ve II Pehlevî dönemindeki basın-yayın hayatı ve daha çok gizli olarak yayınlanan Türkçe kitaplar üzerinde durulmaktadır Dördüncü Bölümde, 2 Dünya Savaşı sırasında, özellikle de Azerbaycan Millî Hükümetinin kurulduğu 1945-1946 yıllarmın Türkçe neşriyatı ve Azerbaycan Millî Hükümetinin dil politikası incelenmekte, Türkçe gazete ve dergilerle ilgili bilgi verilmektedir Sonuncu veya Beşinci Bölümde, 1979 İran İslâm İnkılabından sonra yayınlanmaya başlayan Türkçe kitap, dergi ve gazetelerin üzerine durulmakta, İran İslâm Cumhuriyeti'nin dil politikası, aynı zamanda Türklükle ilgili dönemin en önemli eserleri ve Güney Azerbaycan Türkçesinde imlâ sorunu incelenmektedir 165 ÖZET HEYET, Mehmet Rıza, 19 Yüzyıldan Günümüze İran'da Türkçe Basm-Yaym Hayatı Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof Dr F Sema Barutçu Özönder, iv +166 s "19 Yüzyıldan Günümüze iran'da Türkçe Basın- Yayın Hayatı" adındaki tezimiz beş bölümden oluşmaktadır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

165 ÖZET HEYET, Mehmet Rıza, 19 Yüzyıldan Günümüze İran'da Türkçe Basm-Yaym Hayatı Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof Dr F Sema Barutçu Özönder, iv +166 s "19 Yüzyıldan Günümüze iran'da Türkçe Basın- Yayın Hayatı" adındaki tezimiz beş bölümden oluşmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.