Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Restorasyon Bilim Dalı

2015

19. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul'da ahşap yapım sistemlerinin değişimi: Gelenekselin rasyonelleştirilmesi

Evolution of timber construction systems in the second half of the 19th century in Istanbul: Rationalization of the traditional

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 421278

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışma 19. yüzyılın ikinci yarısında endüstriyel ve bilimsel gelişmelerin etkisinde İstanbul'daki ahşap yapım sistemlerinin dönüşümünü irdelemektedir. Bu dönüşüm temelde, Hazine-i Hassa Nezareti'nce düzenlenen yapı keşif ve masraf defterleri, yapı inşaat sözleşmeleri, malzeme pusulaları ve icmal defterleri gibi dönemin birinci el yazılı kaynaklarından takip edilmiştir.

Summary:

This study focuses on the change of timber construction systems in Istanbul due to the scientific and industrial developments in the second half of the 19th century. The change is basically traced through first hand written documents like cost estimates, cost journals, construction contracts, summary estimates kept by the officials of Ottoman Inner Treasury and newspapers, textbooks or photographs published in Ottoman Istanbul.