Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

19. yy Alman romantizminin Türkçe'ye aktarımında üslûp sorunu

The problems of translating the style of 19th century German romanticism into Turkish

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 218225 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The theme of this doctoral thesis is to analyse the translation of the romantic style in 19th century German romantic literature into Turkish The central goal is to analyze the translation of the romantic style and the style losses according to the translating act For this aims at first there have to analyse the style of romantic works, according to this, there have to compare the translated texts with their original and at last look for the losses of style in the Turkish translation During the research it was necessary to set a theoretical background of the 19th century German romanticism, translation science, style analyses and translation analyses In following we analysed the style of three original romantic writings and compare the style points with their Turkish translations, selected from the translation during the Hasan Âli Yücel period in the first years of the Turkish Republic Subsequent to the analysing and comparing procedure we have taken the results called bellow: There is a romantic style, described in the thesis ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.