Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / İktisat Tarihi Bilim Dalı

2011

19. yy. ortalarında temettuat defterlerine göre Tatarpazarı kazasının sosyo-ekonomik durumu

Socio-economic structure of the Tatarpazari regions in the middle of the 19th century

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 287650

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmada, 19. Yüzyılda Edirne Eyaleti'nin Filibe Kaymakamlığı'na bağlıTatarpazarı kazasının sosyo-ekonomik yapısı incelenmiştir.Ele alınan kazanın 1844 yılı Temettüat Defterleri incelenerek nüfus, servetdağılımı, üretim yapısı, tarımsal ve hayvansal yapı, yıllık gelir ve vergiler gibiekonomik ve sosyal hayatın temel alanlarıyla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşılmayaçalışılmıştır.

Summary:

This study consists of the socio-economic structure of the Tatarpazarı regionsof Filibe in Edirne in the 19th Century.It?s been tried to reach detailed information related to basic areas of economicand social life such as population, wealth distribution, production structure,agricultural and animal structure yearly income and taxes by working on treasurecountings of 1844 of the studied region.