Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Siyasi Tarih Bilim Dalı

1904-1905 Rus-Japon Harbi'nin Osmanlı kamuoyundaki yansımaları

1904?1905 Russian-Japanese war and reflection of Ottoman public opinion

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 290058 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

1904?1905 Rus-Japon Harbi'nin bir sebepler ve sonuçlar silsilesine irtibatı muhakkaktır. Bir disiplin olarak Tarih; bu irtibatın çözümlenmesiyle vazifeli olduğu kadar, disiplinler arası bir alanın kolaçan edilmesiyle de meseleleri çok yönlü ele almış olur. Döneminin güç odaklarının dikkatle takip ettiği bu savaş, sadece bir oldubitti değildir. Bir yeni süreci şekillendiren, sömürge felsefesinin emperyalizme evirilişinde bir kademedir. Yeni bir ekonomik ve siyasal sistem anlayışının yerkürede ikamesini tetiklemiştir. Farklı bir telaffuz ile 19.yy ve 20.yy savaşları, insanlığın en uzun yüzyılının hamurunun yoğrulduğu emperyalizm teknesinin mayasıdır.Rus-Japon Savaşı Uzakdoğu üzerinde yapılan emperyalist hesapların neticesinde ortaya çıkmış ve fakat tesirleri sadece Uzakdoğu ile sınırlı kalmamış; başta Rusya olmak üzere, Çin, İran ve nihayet Osmanlı Devleti bünyesinde meşruti ayaklanmaları teşvik etmiştir. Denilebilir ki, sonuçları itibariyle direkt veya dolaylı olarak tüm dünyayı etkilemiştir.Osmanlı halkı Asyalı ve Hıristiyan olmayan Japonların; savaşı kazanmasını istemiş ve dua etmiştir. İki devleti birbirine daha da yaklaştıran saikın, Türkiye ve Japonya'nın batıya açılma süreçlerinin aynı döneme denk gelişi olduğu söylenebilir. Bu ilgileri ve ilişkileri artırmıştır. Özellikle de Rusya tehdidi coğrafi mesafelere rağmen bu iki devleti yakın kılmıştır. Osmanlı kamuoyu, başta II. Abdülhamid meseleyi titizlikle takip etmiştir. Tarihin bir ilim dalı olarak uluslararası ilişkilerde ne kadar önemli olduğu müşahhas bir misalle; 1904?1905 Rus ?Japon harbinde, ufak-tefek Japonların kapı gibi Slavları yenmesiyle ?Japon mucizesi-Japon modeli? ifadelerinden de anlaşılmaktadır. Tarihi münasebetler günümüzdeki uluslararası ilişkilerde tefrik edici temel saikanın başında gelir. Bundan dolayı ilmi usullerle bu tarihi münasebetlerin derinlemesine ve etraflıca incelenmesi zaruridir.Anahtar sözcükler: Rus, Japon, Savaş, Osmanlı, II. Abdülhamid, Kamuoyu, Uluslararası İlişkiler, Matbuat, Gazete, Bürokrasi, Aydın, Halk.

Summary:

It is certain that the 1904-1905 Russo-Japan War has a casual connection. As well as being have to resolve the problem, history as a discipline has tackled the issue in multiple directions with the scan of an inter-disciplinary field. The war, closely watched by the power centers, was not only fait accompli but also a phenomenon that shaped a new procedure, and created a novel economic system on the earth. In short, it was the hutch that the dough of the longest century of mankind was kneaded in.Russo-Japanese War in the Far East have emerged as a result of the imperialist accounts and the Far East, but not limited to effects only;notably Russia, China, Iran, and finally constitutional under the Ottoman Empire encouraged the insurgency. It can be said, because of the results directly or indirectly affected the entire world. The people of the Ottoman wanted to win the war by Asian and non-Christian Japanese, and prayed.Concurrence of the westernization of both Turkey and Japan has drawn the two nearer and enhanced mutual relations. It was the Russian threat that had a special role in the close relations of the two states. The Ottoman public opinion, and especially Sultan Abdülhamid II, had a meticulous eye on the matter. He had appointed an inspector and asked for reports from the war zone. How important ?history? as a scientific branch in international affairs is understood through the statements of ?Japanese magic-Japanese model?. Since these mentioned words were originated and used for the tiny Japanese destroying the stout Slavs. Today there is no doubt that one of the factors determining the standpoint in international relations is historical relations. And that?s why these are to be carefully studied in depth.Keywords: Russo, Japan, War, Otoman, Abdülhamid II, Public, Public Opinion, International Relationship, The Press, Newspapers, Bureaucracy, Intellectual.