Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / İtalyan Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

1905-1970 yılları İtalyan sineması ve sinemaya uyarlanan edebi eserler

1905-1970 Italian cinema and literary adaptations

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 265423 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalısmada edebiyat eserlerinden yapılan sinema uyarlamaları, İtalyan sinemasında sinema-edebiyat ilişkisi ile İtalyan edebiyatı eserlerinden sinemaya uyarlananlar ele alınmıştır. Konu genel olarak sinema ve edebiyat ilişkisini ilgilendirmektedir. Kendine ait kuralları olan söz konusu iki sanat dalının birbiriyle ilişkisi, görsel bir sanat olan sinemanın ortaya çıktığı zamandan beri süregelmektedir. Giriş bölümünde İtalyan sinema tarihine kısaca değinilmiş, bundan sonraki bölümlerde uyarlamalar, ardından kaynak eserlerle uyarlama arasındaki geçiş süreçleri incelenmiştir. Sözü edilen bölümlerde senaryo metinlerinin temel özellikleri ile yapılarına değinilmiş, senaryo metinlerinin edebî yönü sorgulanmıştır. Tezin 3. bölümünde sinema-edebiyat ilişkisi genel olarak ele alındıktan sonra, İtalyan sineması açısından gelişimine bakılmıştır. Ardından, İtalyan yazarların sinema karşısındaki tutumları konu edilmiştir. 4. Bölümde İtalyan edebiyatı eserlerinin sinemaya uyarlanması, yüzyıllara göre incelenmiştir. Tezin ana konusu İtalyan edebiyatının İtalyan sineması üzerine etkisidir.

Summary:

This study examines literary film adaptations, relations between cinema and literature in Italian cinema and adaptations made from Italian Literary works. The topic of the thesis deals mainly with the relationship between cinema and literature. The relationship between these two art forms, which have their own rules, has been going on since the beginning of the cinema which is a visual art. The introduction part focuses briefly on the history of Italian cinema whereas subsequent chapters deal with adaptations and transitory adaptation processes. The mentioned parts also contain information on the characteristics and structure of screenplays and interrogate their literary aspect. Chapter 3 deals with relations between cinema and literature, their development in terms of Italian cinema and the attitude of Italian writers towards cinema. Chapter 4, examines Italian Literary works adapted to cinema on a periodical basis. The main focus of the thesis is the effect of Italian Literature on Italian cinema.