Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı

1905 Rus devriminin Osmanlı İmparatorluğuna etkileri

1905 Russian revolution's effects on Ottoman Empire

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 293017 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

1905 yılında Rusya'da meydana gelen devrim Osmanlı imparatorluğunda da bazı etkiler yaratmıştır. Devrimin sarsıntılarının ülkeye yayılmaması için Sultan Abdülhamid başta sansür ve hudut güvenliği olmak üzere kontrol tedbirlerini yoğunlaştırmış, uluslar arası ortamın elverdiği oranda Potemkin isyanı, Rus-Japon savaşı gibi kriz dönemlerinden faydalanmaya çalışmıştır.Rusya'daki olaylar sıradan halk tabakalarında kayda geniş bir yansıma meydana getirmemişse de Jöntürk muhalefeti Erzurum ve Kastamonu'da istibdad idaresine karşı önemli sayılabilecek halk hareketlerini kışkırtabilmiştir. Ancak bu hareketlerin devrimci kalkışmalardan ziyade, kötü idare ve yöneticilerin yolsuzluklarından kaynaklandığı, şikayetçi olunan idarecilerin görevden alınmasıyla söndüğü görülmüştür.Jöntürkler, Rus devriminden istibdad rejimini yıkmak için motivasyon olarak faydalanmak istemişlerse de çabaları istenilen sonuçları almaya yetmemiştir. Rus devriminin Çarlık tarafından bastırılması üzerine Rusya'dan Türkiye'ye muhacir olarak gelen Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu ve Hüseyinzade Ali gibi aydınlar Türk miliyetçiliği ve halkçılık akımlarının gelişmesinde önemli roller oynamışlardır.

Summary:

Revolution occurred in Russia in 1905 also caused some implications within the Ottoman Empire. In order to prevent the tremors of the revolution from shaking the empire, Sultan Abdulhamid intensified the control measurements such as censorship and security of borders and tried to take advantage of crisis periods such as Potemkin riot and Russian ? Japanese war.Although the events occurring in Russia could not make a distinctive reflection on the layers of common people, the Young Turks opposition managed to provoke people's movements, which could be considered important, in Erzurum and Kastamonu against the autocracy. However, these movements were caused by bad administration and the corruptions of the administrators, rather than by the revolutionary riots and these movements faded away when the administrators, about whom the people were complaining, were dismissed from power.Young Turks tried to take advantage of Russian revolution as a motivation source for overthrow the regime of autocracy, but their efforts could not reach to the desired results. The intellectuals such as Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu and Huseyinzade Ali, who came to Turkey as refugees after the Russian revolution was suppressed by the Tsar, played important roles in development of Turkish nationalism and populism.